Asphalt pavement türkçesi Asphalt pavement nedir

  • Asfalt kaplama.
  • Asfaltlı üst yapı.
  • Asfalt döşeme.

Asphalt pavement ingilizcede ne demek, Asphalt pavement nerede nasıl kullanılır?

Asphalt : Asfaltlamak. Kara, koyu kahverengi, mat ya da kuzguni parıltılı, bitümlü ve mineral maddeli petrolün bir paslaşma (oksitleşme) ürünü. Sıvı, katı ve yarıkatı hidrokarbonların doğal karışımı. yeryağının arıtılması sürecinde elde edilen en ağır karışımın hava ile yükseltgenmesi sonucu yapılan karakahverengi bir karışım. (yol yapımında ve çeşitli yapım işlerinde su geçirimini önlemek için kullanılır.). Asfalt. Asfalt kaplamak. Kimya, jeoloji alanlarında kullanılır. Zift.

Pavement : Kaldırım. Yol kaplaması. Yol yüzeyi. Bir yolun, sokağın kenarında yalnız yayaların geçmesine ayrılan, azıcık yükseltilmiş dar bölüm. Yol kaplama malzemesi. Üst yapı. Yol döşemesi. Asfalt. Tretuvar. Döşeme.

Asphalt base course : Asfalt altı temel tabakası. Asfalt temel. Asfalt temel tabakası.

Asphalt block : Beton asfalt bloğu. Asfalt blok.

Asphalt block pavement : Asfalt blok kaplama.

Asphalt cement : Asfalt çimentosu.

İngilizce Asphalt pavement Türkçe anlamı, Asphalt pavement eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Asphalt pavement ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Asphalt pavement synonyms : asphalt paving.