Attaintment türkçesi Attaintment nedir

  • İdam hükmü verilmesi üzerine medeni hukukun kaldırılması.
  • Vatandaşlık hakkını kaybetme durumu.
  • Karar.
  • Vatandaşlık hakkını kaybetme.
  • Hüküm.
  • Mülkiyet haklarını yitirme.
  • Mülkiyet haklarını kaybetme.

Attaintment ingilizcede ne demek, Attaintment nerede nasıl kullanılır?

Attaint : Tutulmak. Tenzil etmek. Yakalanmak. Lekelemek. İdam mahkumunun vatandaşlık haklarını kaldırmak. İdam hükmü sonucu hükümlünün medeni hukukunu kaldırmak. Rezil etmek. Leke. Ayıp.

Attainted : Rezil etmek. Vatandaşlık hakkını kaybetmiş. Tutulmak. İdam mahkumunun vatandaşlık haklarını kaldırmak. Lekelemek. Yakalanmak.

Attainting : İdam mahkumunun vatandaşlık haklarını kaldırmak. Rezil etmek. Vatandaşlık hakkını kaybetme. Tutulmak. Lekelemek. Yakalanmak.

Attaints : Lekelemek. Ayıp. Leke. Rezil etmek. Tenzil etmek. İdam hükmü sonucu hükümlünün medeni hukukunu kaldırmak. Tutulmak. Yakalanmak. İdam mahkumunun vatandaşlık haklarını kaldırmak.

Attainture : Gözden düşme. Hüküm. Yüz karası. Rezalet. Azarlama. İdam hükmü verilmesi üzerine medeni hukukun kaldırılması. Manevi ölüm. Ayıplama. İdam mahkumunun vatandaşlık haklarını kaybetmesi. Karar.

İngilizce Attaintment Türkçe anlamı, Attaintment eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Attaintment ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Authority : Otorite. Yetke. Yetki belgesi. Yetki. Uzman. Bilgisayar, hukuk, sosyoloji alanlarında kullanılır. Hak. Yetkili. Şahadet.

Decretum : Papanın kararı.

Success : Başarılı olan kimse. Başarma. Başarı. Başarım. Kişinin yetenek ve yetişmeye bağlı olarak gösterdiği ansal ya da eylemsel etkinliklerinin olumlu ürünü. Sonuç. Başarılmış iş. Muvaffakiyet. Başarılı kimse. Sükse.

Decider : Final. Sonucu belirleyen karşılaşma. Kesin sonuç. Son maç.

Deciders : Final. Kesin sonuç. Sonucu belirleyen karşılaşma.

Arrival : Geliş. Gözükme. Gelen şey. Vasil olma. Erişim. Mal girişi. Gelen kimse. Muvasalat. Varma. Ortaya çıkma.

Attainder : Ayıp. Vatandaşlık haklarının yitirilmesi. Yüz karası. Mahkumiyet. İdam mahkumunun vatandaşlık haklarını kaybetmesi. Şerefsizlik. Manevi ölüm.

Attainture : Rezalet. Gözden düşme. Yüz karası. Azarlama. İdam mahkumunun vatandaşlık haklarını kaybetmesi. Ayıplama. Manevi ölüm.

Course credit : Ders kredisi.

Advice : Nasihat. Bilgi. Salık. Talimat. Ödeme ve alma bildirgesi. Tavsiye. Pend. Fikir. Uyarı.

Attaintment synonyms : rise to power, award, arbitraments, decisions, decree, constancy, attainting, assize, ascendancy, adjudgement, attainders, adjudication, decision, achievement, adjudgment, reaching, adjudications, determination, arbitrament, accession, record, conclusions, credit, accomplishment, conclusion.

 

Attaintment zıt anlamlı kelimeler, Attaintment kelime anlamı

Inability : Yetersizlik. Beceriksizlik. Acziyet. Hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır. Güçsüzlük. İktidarsızlık. Olanaksızlık. Acizlik. Yeteneksizlik. Aciz.

Illiteracy : Cehalet. Okuma yazma bilmezlik. Abecesizlik oranı. Bir toplumda okuma yazmadan yoksun kişilerin toplam nüfus içindeki payı. Okumamışlık. Cahillik. Okuma yazma bilmeme. Deneyimsizlik. Bilgisizlik.

Attaintment ingilizce tanımı, definition of Attaintment

Attaintment kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Attainture. Attainder. Conviction.