Au türkçesi Au nedir

  • Altın (kimya).
  • Altının simgesi.
  • Bir unıx sisteminde yaratılmış ses dosyalarının formatı (bilgisayar).

Au ile ilgili cümleler

English: A cheer went up from the audience.
Turkish: Seyircilerden bir tezahürat yükseldi.

English: "Take all the land you want", said the Aborigene chief. "Oh no," said the English general, "we will take just an island." "And which island?" asked the Aborigene chief. "Just the island of Australia," replied the English general.
Turkish: "İstediğiniz tüm toprakları alın " dedi Aborjin şefi. "Oh hayır," dedi İngiliz general, "Biz sadece bir ada alacağız" "Ve hangi adayı ?" diye sordu Aborjin şefi. "Sadece Avustralya" diye yanıtladı İngiliz general.

English: "Confessions" by St. Augustine tells us the timeless story of an intellectual quest that ends in orthodoxy.
Turkish: Aziz Augustine tarafından yazılan "İtiraflar" bize ortodokslukta biten entelektüel arayışın zamansız bir hikayesini anlatır.

English: "Tom and Mary - A Tragedy in Five Acts" is the title of Mary's latest autobiographical work.
Turkish: "Tom ve Mary- beş perdelik bir trajedi" Mary'nin en son otobiyografik çalışmasının başlığıdır.

English: "Is this your first time in Australia?" "Yes, this is my first time here."
Turkish: "Bu, Avustralya'ya ilk gelişin mi?" "Evet, bu buraya ilk gelişim.

 

Au ingilizcede ne demek, Au nerede nasıl kullanılır?

Au courant : Bilgili. Her şeyden haberdar. (fransızca) in the current (güncel). Son modaya uygun. -nin farkında. Güncel. Kültürlü. Güncellenmiş.

Au fait : Haberdar. Bilen. Haberi olan.

Au fond : Esasen. Aslında.

Au gratin : Ograten. Hafif üstü fırında kızartılmış. Rendelenmiş peynirle pişirilen. Ograten (aşçılık). Üstü fırında kızartılmış.

Au naturel : Çıplak. İçinde yapay katkılar olmayan. (fransızca) doğal. Makyajsız. Giysisiz. Giyeceksiz.

Vol au vent : Talaş böreği.

Auartz : En yaygın kayaç yapıcı mineral. (sio2; metalimsi olmayan parıltı, renksiz, yabancı karışımlar yüzünden çeşitli renklerde; çizgi renksiz; sertlik 7 özgül ağırlık 2.65; hekzagonal. iyi kristallenmiş ve saydam renksiz olanları necef taşı (bergkristal), duman rengi olanları dumanlı kuars, açık sarı renklileri sitrin, mor renklileri mortaş (ametist), altın gibi parlak olanı avanturin (hacer-ül berk), pembe renkli olanları da pembe kuars (rosenkuarz) adiyle ziynet taşı olarak kullanılırlar. kuarsın mikrokristalin çökeltileri kalsedon (akiki belgami)dur. renklerine göre şöylece adlandırılır: krizopras (kiraz boncuğu); elma yeşili rengindedir. heliotrop: (kantaşı): kırmızısı beneklidir. karneoh (katmerli süieymani): yeşilimsi ya da kan kırmızı rengindedir. sarder: portakal renginde, saydamdır. safirin: mavi renklidir. mekketaşı (akiki yemani): bileşiminde mn ve fe bulunur; koyu renkleri akik ve jasptır. genellikle silisyum tuzlarının değişmesi sonucu oluşmuş ve çeşitli miktarlarda su kapsayan silis jeli çökeltileri ise opal dir. renk ve yapısına göre, çok renkli ve süs taşı olarak kullanılan soy opal (ayn-üş şems), süt rengindeki süt opal, apak ve saydam olanı hiya-lit (opal-i zucaci), kırmızı renkteki ateş opali (opal-i nari) adlarını alırlar.). Kuars.

 

Aubade : Şafak ötüşü. Şafak sökerken çalınan müzik. Şafak serenadı.

Au revoir : Allahaısmarladık. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoşçakal.

Port au prince : Haiti'nin başkenti.

İngilizce Au Türkçe anlamı, Au eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Au ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pure gold : Safi altın. Som altın. Saf altın.

Gold : Altın rengi. Altın sarısı. Altın. Yaldız. Altından yapılmış. Doğada az bulunması dolayısıyla para olarak kullanılan ya da devletlerce para karşılığında saklanan değerli maden. Mineral. (au; metalimsi parıltı, renk ve çizgisi sarı; sertlik 2.5-3, yoğunluk 14. 56-19.3). İktisat, jeoloji alanlarında kullanılır. Altın para. Kızıl.

Gold foil : Altın varak. Altından yapılmış folyo. İnce altın yapraklar şeklinde dövülmüş olan altın. İnce altın. Altın folyo.

Noble metal : Asal metal. Soy metal. Soy maden. Asil metal.

Sylvanite : Silvanit.

Aurum : Altın.

Gold leaf : Varak. Altın yaprağı. Altın varak. Yaprak altın. Altın yaprak.

Astronomical unit : Gök birimi. Astronomik birim. Gökbilimsel birim.

Gold dust : Altın tozu.

Au synonyms : 24 karat gold, dental gold, astronomy unit, graphic tellurium, atomic number 79, green gold, guinea gold.