Augural türkçesi Augural nedir

  • Kehanette bulunma.
  • Tahminde bulunma.
  • Gaipten haber verme.
  • Tahmin etme.
  • Kehanette bulunan.

Augural ile ilgili cümleler

English: It was the coldest inaugural day in the nation's history.
Turkish: O, milletin tarihinde en soğuk açılış günüydü.

Augural ingilizcede ne demek, Augural nerede nasıl kullanılır?

Inaugural : Açılış töreni. Açılış. Açılış töreni ile ilgili. Açılış törenine ait.

Inaugural address : Bir kimse tarafından göreve gelip yemin etmesinden sonra yapılan konuşma (özellikle de abd başkanı). Açılış konuşması. Görevi devralma konuşması.

Inaugural ball : Açılış töreni dansı. Bir şeyin başlangıcını kutlamak için yapılan dans. Bir kurumun kamu kullanımına açılması vesilesiyle yapılan kutlama. Yeni bir başkanın göreve gelişini kutlamak amacıyla verilen kutlama yemeği.

Inaugural speech : Açılış konuşması.

Inaugurals : Açılış törenine ait. Açılış töreni. Açılış. Açılış töreni ile ilgili. Açılış konuşması.

Inaugurates : Başlamak. Açmak. Başlatmak. Resmen başlamak. Açılış merasimi yapmak. Törenle açmak. Açılış yapmak. Açılış töreniyle başlatmak. Başlangıcı olmak. Törenle göreve getirmek.

Auguration : Tahmin etme. Kehanette bulunma.

Inaugurate : Başlangıcı olmak. Açmak. Başlatmak. Açılış yapmak. Resmi olarak (göreve veya işe) başlamak. Açılış töreniyle başlatmak. Resmen başlamak. Açılış merasimi yapmak. Başlamak. Törenle açmak.

 

Inauguration : Göreve başlama töreni. Açılış. Açım. Resmen işe başlama töreni. Açma. Resmen işe başlama. Göreve başlama. Açılış töreni.

Inaugurations : Açılış töreni. Açılış. Göreve başlama töreni. Göreve başlama. Açım. Açma. Resmen işe başlama töreni. Resmen işe başlama.

İngilizce Augural Türkçe anlamı, Augural eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Augural ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

First : Başta gelen. Mükemmel. Önce. Başlangıç. En büyük. Başta. Önde gelen. İlkönce. Birinci. İlk kez.

Anticipations : Öngörü. Önceden tahmin etme (bir şeyin olabileceğini). Bekleme. -den önce davranma. Sezme. Beklenti. Önceden yapma. Umma. Tahmin.

Maiden : Genç kız. Bekar kız. İlk. Evlenmemiş genç kız. Giyotin. Kız oğlan kız. Yeni. Kızlık. El değmemiş. Kız.

Initiative : Girişim. İlk adım. İnsiyatif. Öncelik. Ön ayak olma. Önayak olma. Başkalarının yardımı olmadan karar verme yeteneği. İnisiyatif. Yasa teklifinde bulunma hakkı. Başlangıç.

Prophesying : Vahiyle haber vermek. Kehanette bulunmak. Gelecekten haber vermek. Vahiyle haber verme. Gelecekten haber veren. Önceden haber verme. Önceden haber vermek.

 

Figurings : Hesap etme. Biçimlendirme. Biçim verme. Düşünme. Spekülasyon yapma. Kuramlaştırma. Farzetme.

Estimation : İtibar. Takdir. Görüş. Kararlama. Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tahmin yapma. Yorum. Fikir. Yargı.

Foretelling : Önceden bilmek. Kestirimde bulunmak. Kehanette bulunmak. Geleceğini haber vermek. Gaipten haber vermek. Önceden bildirmek. Önceden haber vermek.

Opening : Ünlülerin boğumlanmaları sırasında ağız yolunun ve çene açısının açıklık bakımından gösterdiği özellik: a ve e ünlülerinin genişlik dereceleri o ve ö, ı ve i ünlülerinden daha fazladır. bir dil sesinin özellikle bir ünlünün boğumlanması sırasında ses yolunun kişilere ve ağızlara göre değişebilen açılma durumu: alfabe/alfābe, ayar/āyar, bayan/bāyan, yarın/yārın, dünya/dünyā, gafil/gāfil, marul/mārul, sevda/sevdā vb. burada ünlülerin kısa veya uzun söylenişlerinde, uzunluktan çok ağız açıklığı söz konusudur. Ünlülerin boğumlanmaları sırasında ağız yolunun ve çene açısının genişlik durumu bakımından taşıdığı özellik a, e, o, ö, ünlüleri ile ı, i, u, ü ünlüleri açıklık dereceleri birbirinden farklı olan ünlülerdir. bk. genişlik derecesi || bir ünlünün boğumlanması sırasında ses yolunun kişilere ve ağızlara göre değişebilen açılma durumu: ayar/ayar, bayan /bayan, yarın / yarın, dünya / dünya, gafil / gafil, marul / marul, sevda / sevda vb. Açıklık. Genişlik derecesi. Ünlülerin oluşmasında iki çene arasındaki açıklık, ünlülerin oluşma koşulları bakımından taşıdıkları açık olma özelliği. ünlüleri açıklık bakımından a, e, o, ö, u, ü, ı, i biçiminde sıralamak mümkündür; a ve e ünlüleri açıklık bakımından ı ve i ünlüleri ile aynı sıraya konamaz. bk. ve krş. genişleme, ünlü genişlemesi. Açıklık derecesi.

Figuring : Biçim verme. Hesap etme. Düşünme. Spekülasyon yapma. Farzetme. Biçimlendirme. Kuramlaştırma.

Augural synonyms : augurer, soothsaying, anticipation, augurers, auguration, reckoning, foreshowing, estimating, forecasting, second sight, initiatory.

Augural zıt anlamlı kelimeler, Augural kelime anlamı

Closing : Kapanma. Kapanış. Uç. Yaklaşım. Kapama. Kapatıyor. Kapat. Kapatma. Kapatılıyor.

Augural antonyms : exaugural.

Augural ingilizce tanımı, definition of Augural

Augural kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Ominous. Betokening. Augural books. Of or pertaining to augurs or to augury. Significant. As, an augural staff.