Bankerzedelik nedir, Bankerzedelik ne demek

  • Bankerzede olma durumu

Bankerzedelik anlamı, tanımı:

Bankerzede : Banker ile olan iş ilişkilerinde zarara uğrayan kimse.

Banker : Para, altın vb. taşınır değerlerin ticaretiyle uğraşan kimse. Çok zengin kimse. Banka sahibi.

Bank : Çoğunlukla parklarda ve bahçelerde oturulacak sıra.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Olma : Olmak işi.