Bankerzede nedir, Bankerzede ne demek

Bankerzede; kökeni farsça, fransızca dillerine dayanır.

  • Banker ile olan iş ilişkilerinde zarara uğrayan kimse

Bankerzede kısaca anlamı, tanımı:

Banker : Banka sahibi. Çok zengin kimse. Para, altın vb. taşınır değerlerin ticaretiyle uğraşan kimse.

Bank : Çoğunlukla parklarda ve bahçelerde oturulacak sıra.

Bankerzedelik : Bankerzede olma durumu.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.