Bekarhane nedir, Bekarhane ne demek

Bekarhane; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır.

  • Bekârların kalması için ayrılmış veya düzenlenmiş oda
  • Bekârların yaşadığı müstakil ev.

"Bekarhane" ile ilgili cümle

  • "Şehzadebaşı'nın geniş odalı bekârhanelerinden birinde ikamete karar vermişti." - Y. K. Karaosmanoğlu

Bekarhane anlamı, kısaca tanımı:

Bekar : Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti.

Düzen : Alet edevat takımı. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Yerleştirme, tertip. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Dolap, hile. Bez dokuma tezgâhı.

Müstakil : Kullanış yönünden belli kişi veya kişiler için ayrılmış olan. Kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, bağımsız.

Ev : Soy, nesil. Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı. Aile. Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut, hane.