Belgilemek nedir, Belgilemek ne demek

  • Belgi ile göstermek

Belgilemek anlamı, tanımı:

Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar.

Göstermek : Öğretmek, açıklamak. Sert bir biçimde karşılık vermek. Belirtmek, anlatmak. Yapmasını söylemek, görevlendirmek. Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek. Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak. Etmek. Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak. Görünmek, benzemek. Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek. Kanıtla inandırmak. Bir şeyin etkisi altında tutulmak.

İle : Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz.

Diğer dillerde Belgilemek anlamı nedir?

İngilizce'de Belgilemek ne demek? : (-i durum ekiyle kullanılan fiil)