Blatherskites türkçesi Blatherskites nedir

Blatherskites ingilizcede ne demek, Blatherskites nerede nasıl kullanılır?

Blatherskite : Saçma sapan konuşan kimse. Boşboğaz. Saçmalık. Geveze. Mangalda kül bırakmayan kimse.

İngilizce Blatherskites Türkçe anlamı, Blatherskites eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Blatherskites ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gibberish : Anlamsız söz. Abuk sabuk söz. Konuşmaya benzeyen anlamsız sesler. Anlamsız ses ya da konuşma. Anlaşılmaz söz. Hızlı ve anlamsız konuşma.

Big mouth : Çok konuşan. Boş boğaz. Sırlar hakkında konuşan. Sırları ortaya döken. Patavatsız. Koca ağız.

Blabs : Gevezelik etmek. Ağzından kaçırmak. Çenesi düşük. İspiyonlamak. Boşboğazlık etmek. Açığa vurmak. Sır vermek. Boşboğazlılık.

Babbler : Boşboğaz (argo terim). Çağlayan. Çenesi kuvvetli. Lafebesi. Çalçene. Dedikoducu. Geveze kimse. Çenesi düşük.

Absurdities : Mantıksızlık. Abeslik. Saçma olma. Gülünçlük. Anlamsızlık. Saçma söz.

Bigmouthed : Konuşkan. Çok konuşan. Çok konuşmayı seven.

Blather : Saçmalamak. Saçma sapan konuşmak. Saçma sapan konuşma. Zırva.

Gibber : Maymun gibi sesler çıkarmak. Anlaşılmaz konuşma. Konuşmaya benzeyen anlamsız sesler çıkarmak. Hızlı ve anlaşılmaz konuşmak.

 

Blabbed : Boşboğazlılık. Gevezelik etmek. Açığa vurmak. Çenesi düşük. Boşboğazlık etmek. İspiyonlamak. Ağzından kaçırmak. Sır vermek.

Blatherskites synonyms : blabby, baloney, blabbermouthed, blatherskite, ballshitter, bilges, apple sauce, communicative, absurdity, balderdash, blabbing, bilge, big talker, absurdism, blab, applesauce, blabbermouth, abracadabra, babblative, chatterbox, babblers, bilgewater, biz, blague, chatterboxes, baloneys, absurdness.