Brackishness türkçesi Brackishness nedir

Brackishness ingilizcede ne demek, Brackishness nerede nasıl kullanılır?

Brackish water : Tatlı su ile deniz suyu arasında kalan bir çeşit su tipi. Coğrafya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tuzluluk derecesi bakımından deniz suyu ile tatlı su arasında kalan ve pek yararlanılamayan sular. Hafif tuzlu. Kuyu suyu. Sert su. Acı su. İçindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya kaynak suyu. tatlı su ve deniz sularının karışım alanındaki %o5-18 arasında tuzluluğu olan su. Tuzlumsu su. Hafif tuzlu su.

Brackish : (su) hafif tuzlu. Hafif tuzlu. Acı su. Hafif tuzlu su. Acı. Tuzlu. Acı (su). Tuzlumsu.

İngilizce Brackishness Türkçe anlamı, Brackishness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Brackishness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Brininess : Tuzluluk oranı.

Unpleasantness : Hoş olmayan durum. Kavga.

Desolateness : Boşluk. Verimsizlik. Depresyon. Umutsuzluk. Kimsesizlik. Haraplık. Issızlık. Melankoli. Tenhalık.

Brinishness : Tuzlu olma durumu.

Sourness : Suratsızlık. Mayhoşluk. Acılık. Hırçınlık. Burukluk. Ekşilik. Yüzü gülmeme. Huysuzluk.

Gawkishness : Hantallık. Sakarlık. Beceriksizlik.

 

Obnoxiousness : Saldırganlık. İğrenç olma niteliği. Uygunsuzluk. Kabalık. Tiksindirici olma niteliği. İğrençlik. İticilik.

Distastefulness : Tiksindiricilik. İticilik. İğrençlik. Tatsız olma durumu. Tadı kötü olma durumu.

Barrenness : Toprak alt tabakasında bulunan tuz ve bazların kılcallık yoluyla toprak yüzeyine çıkması sonucu bitki gelişiminin zorlaşması. Çocuk doğuramama. Kısırlık. Kıraçlık. Akamet. Anlamsızlık. Yavanlık.

Brackishness synonyms : saltiness, baldness, lack of taste, platitudes, jejunity, objectionableness, flavorlessness, torridity, aridity, salinities, torridness, salinity, infertility, unfruitfulness, saltness, abominableness, insipidity, unsavoriness, seaminess, unpalatableness, gracelessness, aridities, platitude, disagreeableness, brusquerie, flat, aridness, siccity, infecundity, bruskness, bitterness.

Brackishness ingilizce tanımı, definition of Brackishness

Brackishness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The quality or state of being brackish, or somewhat salt.