Tuzluluk nedir, Tuzluluk ne demek

  • Tuzlu olma durumu
  • Bir litre suda erimiş bulunan tuzların gram olarak belirlenmesi.

Coğrafya'daki terim anlamı:

Bir litre suda bulunan erimiş özdeklerin gram olarak belirlenmesi.

Kimya'daki anlamı:

1.Doğal sulardaki tuzların derişiminin karşılaştırmalı gösterimi. 2.Bromürler ve iyodürler klorürlere, karbonatlar oksitlere dönüştürülür, organik madde parçalanır ve kütle 450 °C’de 72 saat süreyle ısıtıldığında 1 kg deniz suyundaki tuzun gram olarak değeri.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Tuzluluk derecesi, salinite.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Doğal kaynaklardan veya atık su sızıntısından oluşabilen, sudaki tuz miktarının aşırı biçimde artması.

İngilizce'de Tuzluluk ne demek? Tuzluluk ingilizcesi nedir?:

salinity

Fransızca'da Tuzluluk ne demek?:

salure

Osmanlıca Tuzluluk ne demek? Tuzluluk Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

milhiyet

Tuzluluk anlamı, kısaca tanımı:

Tuzlu : Tuzu olan. Yapılışında tuz bulunan, tuzu çok olan. Çok pahalı.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

 

Litre : Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetreküp hacminde ölçü birimi. Bu birimde bir kabın alabileceği miktarda olan.

Tuzla : Tuzlak. Davarlara kırda tuz verilen düz, taşlık ve kayalık yerler. İstanbul iline bağlı ilçelerden biri. Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha.

Gram : Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi.

Belirlenme : Belirlenmek işi.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Tuzluluk anlamı nedir?

İngilizce'de Tuzluluk ne demek? : n. saltiness, salinity

Fransızca'da Tuzluluk : salinité [la], salure [la]

Almanca'da Tuzluluk : n. Salzgehalt