Caller türkçesi Caller nedir

  • Arayan.
  • Çağıran.
  • Kısa ziyaret yapan kimse.
  • Misafir.
  • Oyunu yöneten kimse.
  • Uğrayan kimse.
  • Ziyaretçi.
  • Alısünle arayan kimse.
  • Kısa ziyaretçi.
  • Telefon eden kimse.

Caller ile ilgili cümleler

English: An anonymous caller contacted the police to report a murder.
Turkish: İsimsiz bir arayan, bir cinayeti bildirmek için polisle temasa geçti.

English: Ali always checks the caller ID before he answers the phone.
Turkish: Ali telefona cevap vermeden önce her zaman arayanın kimliğini kontrol eder.

English: The caller refused to give us his name.
Turkish: Arayan kişi bize adını vermeyi reddetti.

Caller ingilizcede ne demek, Caller nerede nasıl kullanılır?

Caller id : Arayanın kimliği. Çağrı bilgisi. Arayan kışının numarası.

Get the caller off the line : Çınkayı meşgul etmemek. Hattı açık tutmak. Meşgul etmemek.

Callers : Oyunu yöneten kimse. Ziyaretçi. Telefon eden kimse. Misafir.

Calle : Başa giyilen örtü. Bir tür baş örtüsü.

Called : Namında. Adlı. Adındaki. İsimlendirilen. Denilen. Adlandırılan. Adlandırılmış. Adlanan. Ödenmesi istenmiş. Diye.

Called into question : - hakkında endişeleri artıran. Şüpheye düşüren. Şüphe uyandıran.

Callee : (bilgisayar) telefonla arayan / bir iletişimi başlatan kimse (cellar) olarak adlandırılan fonksiyon veya prosedür. Aranan uç.

 

Called a meeting : Toplantı organize etmek. Toplantı yapmak. Toplantı ayarlamak.

Called off : Feshetmek. Son vermek. Sona erdirmek. Durdurmak. Sınırlamak. Listeden yüksek sesle okumak. Yüksek sesle okumak. Yasaklamak. İptal etmek. Durma emri vermek.

Called it a day : Çalışmayı bırakma. Günü bitirme. Yatağa gitme. Eve gitme.

İngilizce Caller Türkçe anlamı, Caller eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Caller ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Talker : Konuşan. Konuşmacı. Konuşkan kimse.

Seeker : Sonda. Arayan kimse. Hedefle güdüm. Arayıcı.

Companies : Birlik. Tayfa. Arkadaşlık. Toplantı. Şirketler. Topluluk. Şirket. Bölük. Eşlik.

Visiters : Ziyaret eden kimse.

Sojourners : Geçici olarak kalan kimse. Konuk.

Guest : Konuk. Pansiyon müşterisi. Asalak canlı. Konuk sanatçı olarak rol almak. Pansiyoner. Konakçı ya da pansiyon müşterisi. Otel müşterisi. Davetli.

Lodger : Kiracının kiracısı. Pansiyoner. Kiracı. İkinci müstecir.

Utterer : Konuşan kimse. Piyasaya süren kimse (sahte şey). Kalpazan.

Visiter : Ziyaret eden kimse.

Caller synonyms : phoner, caller up, verbalizer, verbaliser, callers, guested, houseguest, searchers, haunter, searcher, evocative, visitants, lodgers, visitant, dialers, dialer, haunters, visitor, guesting, speaker, telephoner, company, guests.

Caller zıt anlamlı kelimeler, Caller kelime anlamı

Stale : Kaşanmak. Bayatlatmak. Bayat. Eskimek. Yatkın. Bitkin. Yorgun. Bozulmak. Çiş (at, sığır). Vadesi geçmiş.

Follower : Hizmetli. Taraftar. Hayran. Baskıcı. Havari. Takipçi. Başlık. Peyk. Yandaş. Ahşap başlık.

Caller ingilizce tanımı, definition of Caller

Caller kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One who calls. Fresh. The caller air. As, a caller day. Refreshing. Cool.