Calumniators türkçesi Calumniators nedir

Calumniators ingilizcede ne demek, Calumniators nerede nasıl kullanılır?

Calumniator : Çamur atan kimse. Müfteri. İftira eden. İftiracı. İftirada bulunan.

Calumniatory : İftiracı. Şerefi lekeleyici. İftira atan. Karalayıcı. İftira gibi. İftiralar içeren yazı.

Calumniate : Kara çalmak. Karalamak. İftira atmak. Alnına leke sürmek. Suç atmak. Kirletmek. Çamur atmak. Alnına leke çalmak. İftira etmek. Bühtan etmek.

Calumniated : Bühtan etmek. İftira atmak. Suç atmak. Karalamak. İftira etmek. Alnına leke çalmak. Kirletmek. Alnına leke sürmek. Kara çalmak. Çamur atmak.

Calumniates : İftira atmak. Kara çalmak. Alnına leke sürmek. Alnına leke çalmak. Kirletmek. Bühtan etmek. Suç atmak. Çamur atmak. İftira etmek. Karalamak.

Calumniating : Suç atmak. Kara çalmak. Kirletmek. Çamur atmak. İftira etmek. İftira atmak. Alnına leke sürmek. Alnına leke çalmak. Karalamak. Bühtan etmek.

Calumniation : İftira etme. İftira. Çamur. İftirada bulunma.

Calumniations : İftirada bulunma. İftira etme. Çamur. İftira.

İngilizce Calumniators Türkçe anlamı, Calumniators eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Calumniators ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Delator : Muhbir. İtham eden. Gammazcı. Suçlayan.

Defamers : Karacı. İftiraya uğrayan.

Asperser : İftira atan kimse. Kötüleyen kimse.

Libellous : İftira kabilinden. Hakaret niteliğinde. İftiralı. İftira. Tahkir edici. Hakaret içeren. Hakaretamiz. İftira niteliğinde. İftira atan. Karalayıcı.

Calumnious : Karalayıcı. İftira atan. İftira türünden. İftira gibi. İftiracılık.

Mudslinger : Rakibine çamur atan kimse.

Denigrator : İftiraya uğrayan. Eleştiren kimse. Lekeleyen. İftira atan.

Evil speaking : Kötüleyen. Yeren. Kötüleyici.

Mudslingers : Rakibine çamur atan kimse.

Backbiters : Arkadan konuşan. Dedikoducu. Arkadan konuşan kimse.

Calumniators synonyms : denigrative, execrative, slanderers, slanderer, slanderous, defamer, backbiter, back biter, libelers, denigrating, libeller, vilifying, traducers, denigratory, falsely accused him, traducer, blackeners, denigrators, libellers, defamatory, aspersers, detracter, libeler, blackener, libelous, calumniator, harmful, calumniatory.

Calumniators zıt anlamlı kelimeler, Calumniators kelime anlamı

Harmless : Zararsız. Temiz kalpli. Kendi halinde. Suçsuz. Masum. Zararı dokunmayan. Saf.