Canlandırma nedir, Canlandırma ne demek

  • Canlandırmak işi.
  • Solunumu ve kalbi durmuş olan hastaya yaşama döndürülmesi için yapılmış olan işlemler bütünü.
  • Otel, tatil köyü vb. turistik yerlerde konukları eğlendirmek için çeşitli oyunlar, gösteriler yapma, animasyon.
  • Geçmiş bir olayın gelişmesini ve sonucunu aynı biçimde yansıtarak sunma.
  • Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sırasında hareket duygusu verebilecek bir biçimde düzenleme ve filme aktarma işi, animasyon.
  • Kişileştirme

"Canlandırma" ile ilgili cümleler

  • "Küçük kafasında kendisini çağırtan ihtiyar kadının hayalini canlandırmaya çalışıyordu." - H. E. Adıvar

Canlandırma hakkında bilgiler

[Bakınız: animasyon]

Canlandırma ile ilgili Cümleler

  • Yüksek düzeydekilerin emirlerine itaat ederken zihinsel gücüm askıya alınmış canlandırmada kaldı. Bu, orduda herkeste karakteristiktir.
  • Onun arkadaşlarının hepsi vücut yastığıydılar,ve onunkilerinin hepsi oyuncak bebektiler;böylece bir ölüyü canlandırmaya olan düşkünlüklerine yapıştılar.Fakat onların cansız nesne olmamalarından fakat kompleks duyguları olan insanlardan dolayı onların ilişkileri bazen gergindi.

Canlandırma tanımı, anlamı:

Animasyon : Canlandırma.

Canlandırmak : Canlılık, tazelik, dirilik getirmek. Bir karakteri oynamak, ona kişilik vermek. Yoğunluk, etkinlik kazandırmak. Yaşama döndürmek. Yaşatmak, birinin kılığına girmek. Canlanmasını sağlamak, canlanmasına yol açmak.

 

Kişileştirme : Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi gösterme, canlandırma, teşhis, teşhis ve intak. Kişileştirmek işi.

Otel : Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence vb. hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme.

Tatil : Okul, meclis, adliye vb. kuruluşların çalışmasını durdurduğu veya kapalı bulunduğu dönem. Eğlenmek, dinlenmek amacıyla çalışmadan geçirilen süre. Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme.

Turistik : Turistlerin gereksinimlerini karşılama amacı gözeten, turistleri ilgilendirici niteliği olan. Turizmle ilgili olan.

Konuk : Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman. Konakçının üzerindeki asalak.

Eğlendirmek : Eğlenmesini sağlamak, eğlenmesine yol açmak.

Oyun : Kumar. Hile, düzen, desise, entrika. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma.

Diğer dillerde Canlandırma anlamı nedir?

 

İngilizce'de Canlandırma ne demek? : n. bringing to life, vitalization, impersonation, animation, enaction, interpretation, renaissance, renascence

v. play

Fransızca'da Canlandırma : animation [la], rafraîchissement [le], restauration [la], vivification [la]

Almanca'da Canlandırma : n. Auferweckung, Belebung, Erfrischung, Erquickung, Erweckung, Labung, Personifikation, Reanimation, Regeneration, Verkörperung, Wiederbelebung

Rusça'da Canlandırma : n. оживление (N), воскрешение (N), возрождение (N), взбадривание (N), освежение (N), мультипликация (F)