Careering türkçesi Careering nedir

Careering ile ilgili cümleler

English: A truck was careering along the road.
Turkish: Kamyon yolda tüm hızıyla dönüyordu.

Careering ingilizcede ne demek, Careering nerede nasıl kullanılır?

Careerism : Kariyerine aşırı düşkünlük (diğer kişisel konuları örneğin ailesi gibi önemsememe ile neticelenen). Kariyerizm.

Careerist : Kariyer yapmayı amaçlayan kimse.

Careerists : Mesleki başarıyı ön planda tutan kimse. Meslek sahibi.

Career army : Düzenli ordu. Daimi ordu.

Career aspiration : Profesyonel tutku. Mesleki hedef. Kariyer özlemi.

Career man : Kariyer adamı. Kariyer yapan kimse.

Career soldier : Uzmanlığından dolayı orduya seçilen kimse. Uzman asker.

Academic career : Üniversitede veya yüksekokulda uzmanlık alanı. Akademik kariyer. Eğitim görme mesleği.

In career service : Normal askerlik hizmetinin ötesinde orduya hizmet borçlu olma.

Fast career development : Hızlı kariyer gelişimi. Hızlı profesyonel ilerleme veya gelişme.

İngilizce Careering Türkçe anlamı, Careering eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Careering ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gallop : Dört nala koşmak. Dörtnal. Dört nala gitmek. Dörtnal koşma. Ilgar. Eşmek. Ilgarlamak. Dörtnala koşturmak. Acele götürmek. Atla ansızın yapılan doludizgin saldırı.

 

Quickness : Çabukluk. Hız. Çabuk kızma. Canlılık. Tezlik. Kolay sinirlenme. Zindelik. Anlayışlılık. Tez canlılık.

Pace : Tempo. Adım. Bir aşağı bir yukarı yürümek. Koşu ya da yürüyüş hızını belirlemek. Gezinmek. Volta atmak. Adımlamak. Uygun adım yürüyüş. Ağır ya da düzgün adımlarla yürümek.

Professions : Yemin. İnancın açıklanması. Açıklama. Sanat. Uzmanlık alanı. İş. Kelime i şahadet. Meslek.

Career : Meslekte başarı kazanma. Son süratle gitmek. Hız. Profesyonel.

Leg : Bacak. Ayak (mobilya veya pergel). Yan kulisleri maskelemekte kullanılan çerçeve. Üçgenin taban olmayan kenarı. Hızlı yürümek. Ara. But. Kadem. Yan perde.

Coursed : Akmak. Köpeklerle kovalamak. Koşturmak. Sürgün avına çıkmak. Av sürmek. Dökülmek.

Promptness : Çabukluk. Suflörlük. Hızlı olma. Süratlilik. Dakiklik.

Briskness : Aktiflik. Faaliyet. Hassaslık. Kıvraklık. Çabukluk. Hareketlilik. Hızlılık. Canlılık.

Careering synonyms : careered, harnessed, pastime, harness, harnessing, exertion, leg it, rapidities, avocation, the profession, clips, vocation, careers, lope, pursuit, speeded up, avocations, pursuits, vocations, fleetingness, expeditiousness, pastimes, practice, speeds, speed, celerity, sped, galloped, lightness, gallops, exertions, clipped, occupations.

 

Careering zıt anlamlı kelimeler, Careering kelime anlamı

Discouragement : Cesaretin kırılması. Cesaretsizlik. Vazgeçme. Hevesini kırma. Engel. Hevesin kırılması.

Unsatisfactory : İstenildiği gibi olmayan. Sudan. Tatmin etmeyen. Kifayetsiz. Tatmin edici olmayan. Umulan sonuçları vermeyen. Tatminkar olmayan. Kafi gelmeyen. Tatminkar değil. Umulduğu gibi olmayan.