Catering türkçesi Catering nedir

 • İkram servisi.
 • Tüketiciye hazır bir biçimde sunulmak üzere hazırlanan gıdaların ön işlemlerden ve pişirme işleminden sonra veya değişik saklama yöntemlerinin uygulanmasını takiben uzun süre korunarak depolanması ve tüketim öncesi ısıtma aşamalarını içeren, yapılan hazır yemek üretimi ve tüketiciye ulaştırılması işlemleri, katering.
 • Yiyecek-içecek hizmeti.
 • İkram servisi yapma.
 • Tevzi.
 • Yiyecek içecek.
 • Katering.
 • Yeme içme.
 • Hazır yemek teknolojisi.
 • Yiyecek içecek servisi.
 • Yemek hizmeti.
 • Yiyecek içecek sağlama.
 • İaşe.

Catering ile ilgili cümleler

English: I arranged catering for tomorrow's party.
Turkish: Yarınki parti için yeme içme işini düzenledim.

Catering ingilizcede ne demek, Catering nerede nasıl kullanılır?

Catering industry : Yemek servisi endüstrisi. Gıda hizmeti endüstrisi. Hazır yemek sektörü. İkram servis sanayi. Yemek hizmeti endüstrisi. Yemek servis endüstrisi. Yemek sanayi.

Catering service : Bir parti için yemek ve gıda hazırlaması için kiralanabilen hizmet.

Catering services : Bir parti için yemek ve gıda hazırlaması için kiralanabilen hizmet.

Catering trade : İkram servis ticareti.

Self catering : Yemeklerini kendi hazırlayan. Yemeklerin kendilerince hazırlandığı.

Cater cousin : Dördüncü derecede kuzen. Birinci derece akrabaların dışında kalan kuzen. Samimi arkadaş. (arkaik) kuzen. Sevgili arkadaş. Uzak bir akraba. Uzak akraba.

 

Catercorner : Meyilli. Çapraz veya diyagonal. Eğri. Diyagonal. Eğimli. Çapraz. Çaprazında.

Cater : Yiyecek içecek sağlamak. Hitap etmek. Yiyecek ve içecek sağlamak. İhtiyacını karşılamak. Yemek sağlamak. Yiyecek tedarik etmek. Temin etmek. Yemeklerin hazırlanmasını ve servisini üstüne almak. Sağlamak.

Cater for a banquet : Bir olay veya şölen için yiyecek ve hizmet sağlamak.

Catered : Temin etmek. İhtiyacını karşılamak. Hitap etmek. Yemeklerin hazırlanmasını ve servisini üstüne almak. Yemek sağlamak. Yiyecek tedarik etmek. Yiyecek ve içecek sağlamak. Sağlamak. Yiyecek içecek sağlamak.

İngilizce Catering Türkçe anlamı, Catering eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Catering ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Purveyance : Zahire. Hükümdarın saray için gerekli olan malzemeleri normal tarifeden daha düşük fiyata alma imtiyazı. Sağlama (yiyecek veya gereç vb). Erzak ihtiyacını karşılama. Levazım. Erzak sağlama. Tedarik etme.

Apportionment : Partaj. Dağıtım. Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlendirilmesi. Paylaştırma. Pay. Tahsis. Bölüp dağıtma. Dağıtma.

 

Giving out : Bildirmek. Dağıtım. Yaymak. İlan etmek. Duyurmak.

Circularizations : Dağıtım. Tamim. Sirküler dağılımı. Sirküler gönderme. Tamim etme. Daireselleştirme. Reklem amacıyla broşürlerin sirkülasyonu. Prospektüs gönderme. Dairesel biçimde yapma (ayrıca 'circularisation').

Boarding : Yiyecek. Lojman. İçecek. Rampa. Gemiye binme. Parmaklık (tahta). Yatılı. İlan tahtası. Tahta kaplı. Tahta kaplama.

Viands : Yiyecekler.

Food : Yiyecek. Genellikle insan yiyeceği için kullanılan, hayvanlarla ilgili olarak kullanıldığında yem ve besin anlamına gelen kelime. Aş. Halkın geleneksel yollardan elde ettiği, koruduğu ve yaşaması için tükettiği her türlü bitkisel, hayvansal ve madensel ürün, özdek, yiyecek, içecek. Yem. Gıda. Azık. Yiyecekler.

Business : Konu. Olay. Şey. Faaliyet. Tecimsel nitelikte yapılan işlem ve çalışmalar. verimin sağlanılması için harcanan özdeksel ve tinsel insan gücüne ya da sonucuna verilen ad. İş kuruluşu. Alım satım. İşletme. Görev.

Kitchen : Gemi mutfağı. Kuzine. Mutfak. Nevale.

Food and drink : Canlılık. Besin. Gıda ve içecek. Hayat. Beslenme. Gıda. Yiyecek ve içecek. Yaşam. Yenen ve içilen şeyler.

Catering synonyms : line of work, line, job, occupation, circularization, board, distribution, provisions, boardings, refreshments.