Caterpillar türkçesi Caterpillar nedir

  • Bir pervane yada kelebeğin kurtçuk benzeri larvası.
  • Traktör zinciri.
  • Tırtıl.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Katerpiller.
  • Kurt.
  • Kelebeklerin kurt şeklinde olan larvalarına verilen ad.
  • Kelebek kurtçuklarının özel adı.
  • Palet.
  • İş makinesi.

Caterpillar ile ilgili cümleler

English: Caterpillars transform into butterflies while they're in a cocoon.
Turkish: Tırtıllar koza içerisindeyken kelebeğe dönüşür.

English: The caterpillar transformed into a beautiful butterfly.
Turkish: Tırtıl güzel bir kelebeğe dönüştü.

Caterpillar ingilizcede ne demek, Caterpillar nerede nasıl kullanılır?

Caterpillar cells : Tırtıl hücreleri. Çekirdek kromatinin dalgalı görünümü nedeniyle görünümleri tırtılı andıran kalp kası hücreleri. kalp romatizması, romatoit artritis, kalp kası nekrozu, dejenerasyonu ve ödemi gibi kimi patolojik değişimlerde görülür, anischkov hücreleri.

Caterpillar gate : Tırtıllı kapak.

Caterpillar like : Yalancıtırtıl. Yalancı tırtıl. Yaprak arıları kurtçuklarına verilen genel ad.

Caterpillar track : Palet zinciri.

Caterpillar tractor : Tırtıllı traktör. Paletli traktör. Zorlu arazilere göre tasarlanmış traktör. Katerpillar traktörü (iki tarafı sonsuz paletli). Katerpilar traktör.

Tent caterpillar moth : Güve.

 

Caterpillar tread : Tırtıl paletleri. Tırtıl. Tırtıllı palet. Sert araziyi kavraması için tekerlek üzerinde bulunan dişler (ör. traktörler, tanklar, vb.). Palet.

Woolly bear caterpillar : Tüylü tırtıl.

Caterpillar truck : Paletli kamyon.

Caterpillar vehicle : Tırtıllı araç. Paletli taşıt.

İngilizce Caterpillar Türkçe anlamı, Caterpillar eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Caterpillar ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Woolly bear : Tüylü tırtıl.

Abductor muscle : Uzaklaştırıcı kas. Bir bacak ya da herhangi bir bölgeyi dışa doğru çeken kas. abdüktör kas. Abdüktör kas.

Lepidoptera : Pulkanatlılar familyası. Pul kanatlılar. Kelebekleri ve güveleri içeren böcekler cinsi (zooloji). Kelebeklerle güveleri içine alan ve incecik pullarla süslü iki çift kanadı bulunan böcekler dizisi; kelebekler. (kurtbilimde arakonakçı olarak önem taşır, tırtıl çağında özellikle bitki sağlığı yönünden konumuza girerler.). Pulkanatlılar.

Cestode : Parazit. Bağırsak şeridi. Cestoda alt sınıfının herhangi bir üyesi. Bağırsak kurdu. Sestod.

Knurls : Budak. Topak. Yumru. Tırtık. Çentik. Diş. Kordon alanı.

Corn borer : Mısır tanelerini kemirerek oyuk oyuk eden, uzun hortumlu, küçük, kınkanatlı böcek. Mısır biti. Mısırbiti. Delici mısır kurdu.

A cell : A hücresi. Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

Armyworm : Güve larvası. Tırtıl ordusu.

Abiotic environment : Abiyotik çevre. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Cansız çevre. Abiyotik ortam. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

 

Woolly bear caterpillar : Tüylü tırtıl.

Caterpillar synonyms : pseudaletia unipuncta, tent caterpillar, fall armyworm, order lepidoptera, spodoptera exigua, measuring worm, phthorimaea operculella, wild wilkworm, potato worm, potato tuberworm, spodoptera frugiperda, manduca sexta, tobacco hornworm, beet armyworm, tomato hornworm, bollworm, pyrausta nubilalis, pieris rapae, manduca quinquemaculata, abiotic factor, cestodes, mortar board, aardvarks, abo blood groups system, mite, lappet caterpillar, abramis zone, silkworm, a site, army worm, track, crawlers, tussock caterpillar.

Caterpillar zıt anlamlı kelimeler, Caterpillar kelime anlamı

Trackless : Yolu olmayan. İz bırakmayan. Raysız giden. İzsiz. Yolsuz. Raysız. Ray üzerinde gitmeyen.

Caterpillar ingilizce tanımı, definition of Caterpillar

Caterpillar kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The larval state of a butterfly or any lepidopterous insect. Sometimes, but less commonly, the larval state of other insects, as the sawflies, which are also called false caterpillars. The true caterpillars have three pairs of true legs, and several pairs of abdominal fleshy legs (prolegs) armed with hooks. Some are hairy, others naked. They usually feed on leaves, fruit, and succulent vegetables, being often very destructive, Many of them are popularly called worms, as the cutworm, cankerworm, army worm, cotton worm, silkworm.