Centenaries türkçesi Centenaries nedir

Centenaries ingilizcede ne demek, Centenaries nerede nasıl kullanılır?

Bicentenaries : İki yüz yılda bir olan. 200 yıllık dönem. İkiyüzüncü yıl dönümü. İkiyüzüncü yıldönüm. İkiyüz yılda bir olan. İki yüzüncü yıldönüm. İkiyüzüncü yıldönümü. İkiyüz senelik.

Tercentenaries : Üç yüzüncü yıldönümü töreni. Üç yüzüncü yıldönümü. Üç yüzyıllık. Üç yılda bir olan.

Centenarian : Yüz yaşının üzerinde. Asırlık kimse. Yüzyıla ait. Yüz yaşında ya da yüz yaşının üstünde kimse. Yüzyıllık. Yüz yaşını aşmış kimse. Yüz yaşında. Yüz yıllık. Asırlık.

Centenarians : Asırlık kimse. Yüz yaşında. Yüz yaşında ya da yüz yaşının üstünde kimse. Yüz yaşını aşmış kimse. Asırlık. Yüzyıllık. Yüz yaşının üzerinde. Yüzyıla ait. Yüz yıllık.

Centenary : Asırlık. Yüzyıllık. Yüzyıl. Asır. Yüzüncü yıl dönümü. Yüzüncü yıldönümü. Yüzyılda bir olan.

Bicentenary : İkiyüzüncü yıldönümü. 200 yıllık dönem. İkiyüzüncü yıldönüm. İkiyüz yılda bir olan. İkiyüzüncü yıl dönümü. İki yüzüncü yıldönüm. İkiyüz senelik. İki yüz yılda bir olan.

Sexcentenary : Altı yüzüncü yıldönümü. Altı yüzüncü yıl dönümü. Altı yüzyıllık dönem. Altı yüz yıl.

 

Quater centenary : Dört yüzüncü yıldönümü.

Tricentenary : Anlık.

Tercentenary : Üç yılda bir olan. Üç yüzüncü yıldönümü. Üç yüzyıllık. Üç yüzüncü yıldönümü töreni.

İngilizce Centenaries Türkçe anlamı, Centenaries eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Centenaries ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Siecle : Asır (fransızca). Devir. Dönem. Çağ.

Old : ...yaşında. Kart. Yaşlı. İhtiyarlamak. Eskimiş. Eski. Köhne. Büyük. Deneyimli. Eski zamanlar.

Centennials : Yüz yılla ilgili. Asırlık. Yüzyılla ilgili. Yüz yıllık. Yüzyıllık. Yüz yılda bir olan. Yüzüncü yıldönümü ile ilgili.

Reigns : Hükümdarlık dönemi. Saltanat devri. Zaman. Saltanat. Padişahlık. Saltanat sürmek. Sultanlık. Hüküm sürmek. Egemen olmak.

Senior citizen : Kıdemli vatandaş. Yaşlı. Yaşlı kimse. İhtiyar ya da emekli kimse. Kıdemli yurttaş.

Era : Gökbilim olaylarına ve kanunlarına dayanarak yapılan zaman hesabı. Tarih başlangıcı. Tarih. Uzay, jeoloji alanlarında kullanılır. Dönem. Bir dizge katmanlarının oluştuğu zaman süresi. Devir. Tarih hesabı. Çığır.

Century : 100'ün üzerindeki skor veya sayı veya 100'lük seri. Miladi tarih ya da herhangi bir takvim için kabul edilen başlangıçtan bu yana sayılan yüzer yıllık zaman aralıklarından her biri. Yüz yılı kapsayan zaman kesimi. Yüz dolar. Florida eyaletinde yerleşim yeri. Yüz taneden oluşan grup. Yüz kişilik bölük (eski roma). Uzay, tarih alanlarında kullanılır.

Reign : Oluşmak. Hüküm sürmek. Vuku bulmak. Padişahlık. Hükümdarlık. Hükümdarlık dönemi. Sultanlık. Saltanat sürmek. Zaman.

 

Centennial : Yüzüncü yıldönümü ile ilgili. Yüzyılla ilgili. Yüz yıllık. Yüzyıllık. Asırlık. Yüz yılla ilgili. Yüz yılda bir olan.

Age : Devir. Biyoloji, coğrafya, uzay alanlarında kullanılır. Yaşlandırmak. Yaşlılık. Yaş. Eskimek. Yıllanmak. Çağ. Kişinin doğumundan beri geçen tam yıl süre. Yıllandırmak.

Centenaries synonyms : golden ager, old person, centuries, oldster, reigned, centenary.

Centenaries zıt anlamlı kelimeler, Centenaries kelime anlamı

Young : Hayvan yavrusu. Döl. Taze. Gençlik. Yeni. Küçük. (hayvan) yavru. Gençler. Yavru. Genç.