Clews türkçesi Clews nedir

Clews ingilizcede ne demek, Clews nerede nasıl kullanılır?

Clew clue : İpucu. Sarmak.

Clew garnet : Kuntra iskota.

Clew up : Yelkeni hisa etmek.

Clew : İplik yumağı. Yumak. Yün yumağı. İz. Hamak ipi (gemi). Kuka. Sarmak. Topak. Anahtar. İpucu.

Clewline : Yelkenin şipkasını gemi direğinin üzerine çıkarmak için kullanılan ip (denizcilik).

Clean bill of health : Sağlık raporu. Temiz sağlık raporu. Sağlam raporu. Sıhhat belgesi.

Clean air act : Temiz hava yasası. Havanın temiz tutulması kanunu.

Clean boot : Hafızaya programları yüklemeden bilgisayarı çalıştırmak.

Cycleways : Bisiklet yolu. Yol (örneğin, yol şeridi boyunca). Bisikletçiler tarafından kullanılan bisiklet yolu.

Clean bill of lading : Temiz. Malların veya ambalajlarının kusurlu olduğunu ilişkin bir kayıt taşımayan gönderim belgesi. Temiz konşimento. Temiz konişmento. Eklentisiz konşimento. Temiz gönderim belgesi. Belgesiz konşimento. Sağlam teslim alman mallar için taşımacı tarafından düzenlenen konşimento. Girişlerin kolay ve çıkışların masrafsız olduğu bir piyasa şekli.

İngilizce Clews Türkçe anlamı, Clews eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Clews ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Beacon : İşaret ateşi. Trafik lambası. Fener. İşaretlemek. İşaret ışığı. Deniz feneri. Yol gösteren sinyal. Alandaki işaret ışıkları. İşaret kulesi. Parıldak.

Flock : Toplanmak. Akın etmek. Sürü halinde toplanmak. Tiftiklenmiş yünle kaplamak. Kalabalıklaşmak. Sürü. Cemaat. Yün kırpıntısı. Üşüşmek. (sürü) toplanmak.

Interruptor : Emniyet mandalı. Dağıtım dingili yardımı ile birincil ateşleme çevrimini keserek, ateşleme sargısında çekimsel alanın birden değişmesine neden olan çevirgeç. Kesici.

Floccule : Yün perçemi. Küçük topak. Saç püskülü.

Cotters : Kama. Çivi. Kopilya. Supap tırnağı. Çatal pin. Maşalı pim.

Chip : Bir tümleşik çevrimi taşıyan yarıiletken gereç. kırmık sözlüğü de bu anlamda kullanılmaktadır, bk. tümleşik çevrim. Para. Mikrodevre (bilgisayar). Çatlak. Fiş. Pullarını ayıklamak. Yonga. Dilimlemek. Marka.

Suspicion : Belli belirsiz şey. Kuşku. Damla. Güvenmeme. İşkil. Şüphelenme. Küşüm. Vehim. Şüphe.

Inklings : Sezme. Kuşkulanma. İma. Seziş. Kestirme. Kuşku.

Dint : Ufak oyuk. Ufak çukur. Çentik. Çizgi. Kuvvet. Ufak çukur açmak. Çizik.

Clues : Şipka. Hamak ipi. İpuçları.

Clews synonyms : floccules, clot, cipher, ball, dints, auspicate, presumption, clue, mnemonic, character, chunks, dinted, dinting, characters, switch, clef, cue, bodement, hint, birthmarks, cutoff, cord, auguries, spanner, interrupters, interrupter, a ball of wool, copped, dollops, denotement, augury, clew, chunk.