Cycleways türkçesi Cycleways nedir

  • Bisikletçiler tarafından kullanılan bisiklet yolu.
  • Yol (örneğin, yol şeridi boyunca).
  • Bisiklet yolu.

Cycleways ingilizcede ne demek, Cycleways nerede nasıl kullanılır?

Cycleway : Yol (örneğin, yol şeridi boyunca). Bisikletçiler tarafından kullanılan bisiklet yolu. Bisiklet yolu.

Cycle annealing : Çevrimli tavlama. Çevrimsel tavlama.

Cycle counter : Ritim sayacı. Salınım sayacı. Çevrim sayacı. Devir sayacı.

Cycle criterion : Salınım ölçütü. Çevrim ölçütü.

Cycle font color : Yazıtipi rengini değiştir.

Cycle stealing : Çevrim kapma. Dönüş çalma. Çevrim çalma.

Closed cycle control system : Kapalı çevrim denetimli sistem. Kapalı çevrimli denetim sistemi. Kapalı çevrime denetimli sistem.

Cycle track : Bisiklet yolu.

Cycle of erosion : Aşınma dönemi. Aşınım dönemi. Sulak iklimlerdeki dağlık bir bölgenin, akarsu aşındırmalarıyle büsbütün yontularak, biçimsiz alçak bir kara olması için gereken süre. Akarsuların aşındırma, sürükleme ve biriktirme işlevlerinin gençlik ve geçkinlik evreleri arasında kalan süreç. Erozyon döngüsü. Coğrafya, jeoloji alanlarında kullanılır.

Cycle reset : Salınım sayacını yeniden kurma. Çevrim sıfırlama.

İngilizce Cycleways Türkçe anlamı, Cycleways eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cycleways ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Bikeway : Bisiklet patikası.

Bikeways : Bisiklet patikası.

Velodrome : Bisiklet yarış pisti. Bisiklet yarış tesisi. Velodrom. Bisiklet yarışı yapılan alan. Bisiklet yarış aranı.

Cycleways synonyms : cycle path, cycle track, bicycle path, cycleway.