Cloisters türkçesi Cloisters nedir

Cloisters ingilizcede ne demek, Cloisters nerede nasıl kullanılır?

Cloister oneself : Kendini bir manastıra kapatmak.

Cloister vault : Kıvrımlı bölümleri yukarı doğru çıkarak merkezi bir noktada birleşen kare bir temeli veya poligon şeklinde temeli olan kubbe şeklindeki mezar.

Cloister : Tecrit etmek. Kapanmak. Dehliz. Manastır. Kapalı geçit. Ayırmak. Kemerli yol. Manastıra kapatmak. İnzivaya çekilmek. Manastıra kapamak.

Cloisterer : Manastırda yaşayan kimse. Keşiş.

Cloistering : Dehliz. Kemerli yol. Tecrit etmek. Manastıra kapatmak. Ayırmak. İnzivaya çekilmek. Kapanmak. Manastıra kapamak. Kapalı geçit. Manastır.

Cloisonne : Emaye işi. Kluazone. Bölmeli mine. Bölmelere sıkıştırılmış emay işi.

Cloistress : Rahibe.

Cloisonne kidney : Siyah korteksli böbrek. Emay işlemeli böbrek.

Cloistral : Manastıra ait. Manastır ile ilgili.

İngilizce Cloisters Türkçe anlamı, Cloisters eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cloisters ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Private : Kişisel. Sakin. Erbaş. Özel. Er. Gözlerden uzak. Asker. Deniz veya kara kuvvetlerinde rütbesiz asker. Tenha. Cinsel kılganlar.

 

Ghettoizing : Gettoya çevirmek. Gettoya yerleştirmek. İzole etmek (ayrıca ghettoise). Gettolara yerleştirmek. Gettolaştırmak.

Close up : Kapatmak (işyerini). Bitirmek. Sıklaşmak. Kapamak. Kapamak (işyerini). Yakın görüş. Kapatmak. Omuz çekimi. Geçici olarak kapatmak.

Be closed : Kapatılmak. Tatile girmek. Tatil olmak.

Convent : Rahibe manastırı. Rahibelerin yaşadığı binalar. Kadınlar manastırı.

Allocated : Bölüştürmek. Ayrıldı. Paylaştırmak. Tahsis edilmiş. Ayrılmış.

Allocating : Bölüştürmek. Paylaştırmak. Ayırma.

Appropriated : Tahsis edilmiş. El koymak. Muhassas. İç etmek. Tahsis olunmuş. Özelleştirmek. Kendine maletmek. Tayin olunmuş. Ayrılmış.

Insulate : Korumak. İzole etmek. Yalıtmak. Ayrı tutmak. İzolasyon yapmak. Yalıtım yapmak. İzolasyon.

Be suspended : Asılmak. Boşlukta kalmak. İşten uzaklaştırılmak. Asılı kalmak.

Cloisters synonyms : ghettoize, insulating, galleries, allocate to, monasteries, allots, retreating, allot, be covered, retire, ambulatory, enisled, marginalise, passage, corridor, convents, cloistering, tunnel, cloister, reclusive, ghettoise, close, friaries, vista, friary, allows, abstract, allocate, allowing, allow, turn in on oneself, vestibules, gallerying.

 

Cloisters zıt anlamlı kelimeler, Cloisters kelime anlamı

Public : Milli. Bir film gösterimine izleyici olarak katılan kimseler, izleyici topluluğu; genel olarak izleyici. tv. televizyon yayınlarını toplu olarak izleyen kimseler. Umumi. Ulusal. Devlete ait. Kamusal. Genel. Kamuya ait. Topluluk oluşturucu ortak çıkarlar çevresinde oluşan ve üyeleri bu ortak çıkarlar konusunda karar birliğine ulaşmak için etkileşimde bulunan toplumsal kesim. Herkesçe bilinen.

Worldly : Maddi. Dünya zevklerine düşkün. Maddeci. Pişkin. Dünyasal. Maddecilik. Dünyevi.