Colibacillus türkçesi Colibacillus nedir

Colibacillus ingilizcede ne demek, Colibacillus nerede nasıl kullanılır?

Colibacillosis : Esherichia coli’nin neden olduğu enfeksiyon. Kolibasillozis. Kolibasiloz. Memeli ve kanatlılarda escherchia coli türü bakterilerin neden olduğu yerel, septisemik veya toksemik özellikteki enfeksiyonların genel adı. bu hastalıklar arasında enterotoksijenik kolibasillozis, enteropatojenik kolibasillozis, domuzlarda ödem hastalığı, escherchia coli enteritisi, enteroinvaziv escherchia coli enfeksiyonu ve septisemik kolibasillozis yer alır.

Avian colibacillosis : Tavuk, hindi, ördek ve diğer kanatlı türlerinde escherichia coli tarafından meydana getirilen, kan zehirlenmesi, yumurtalık yangısı, yumurta kanalı yangısı, karın zarı yangısı, kitle oluşumu, yumurta içi ölümler, eklem yangısı ve eklem yangısı gibi enfeksiyonlar. Kanatlı koli enfeksiyonları.

Enteropathogenic colibacillosis : Escherchia coli’nin insan ve hayvanların bağırsaklarına yapışarak koloni oluşturmasıyla belirgin hastalık. Enteropatojenik kolibasillozis.

Enterotoxigenic colibacillosis : Bağırsaklarda çoğalarak enterotoksin oluşturan escherchia coli türlerinin neden olduğu enfeksiyon. buzağı, kuzu ve domuz yavrularıyla insanlarda ishalin en önemli nedenlerinden birisidir. Enterotoksijenik kolibasillozis.

 

Septicemic colibacillosis : Septisemik kolibasillozis. Özellikle yeni doğan kuzu ve buzağılarda escherchia coli bakterileriyle oluşan perakut septisemi ve endotoksemi biçiminde veya subakut veya kronik bağırsak yangısıyla seyreden enfeksiyon. etkenler göbek kordonu, üst solunum yolu, bademcikler ve nazofaringeal yolla vücuda girer.