Commonage türkçesi Commonage nedir

  • Genel arazi hakkı.
  • Müşterek mal sahipliği.
  • Avam.
  • Ortak yararlanma hakkı.
  • Kamu arazisinde otlatma hakkı.

Commonage ingilizcede ne demek, Commonage nerede nasıl kullanılır?

Commonable : Müşterek olarak kullanılan (genellikle otlak arazisi ile ilgilidir). Umumi. Halka açık.

Commonalities : Müştereklik. Ortak özellikler paylaşma. Ayaktakımı. Ortak özellik. Avam. Özellik. Ortaklık. Sıradan halk.

Commonality : Avam. Özellik. Ortak özellik. Ayaktakımı. Ortaklık. Ortak özellikler paylaşma. Müştereklik. Sıradan halk.

Commonalties : Birlik. Dernek üyesi. Vatandaşlar. Avam. Sıradan halk. Topluluk. Ayaktakımı. Toplum. Sıradan insanlar.

Commonalty : Sıradan insanlar. Birlik. Ayaktakımı. Toplum. Topluluk. Vatandaşlar. Sıradan halk. Dernek üyesi. Avam.

Common accord : Müşterek mutabakat. Ortak mutabakat. Ortak rıza.

Common barley : Buğdaygiller (gramineae, poaceae) familyasından, tohumları ve otsu kısımları hayvan yemi olarak kullanılan, ülkemizde geniş bir alanda kültürü yapılan, bir yıllık otsu bitki. Arpa.

Common action : Ortak işlem. Müşterek faaliyet. Ortak hareket. Ortak eylem.

Common adder : Bayağı engerek.

Common as dirt : Görgüsüz. Adi. Sıradan. Paçoz. Çok adi. Bayağı.

İngilizce Commonage Türkçe anlamı, Commonage eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Commonage ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Commonalty : Sıradan halk. Topluluk. Dernek üyesi. Birlik. Ayaktakımı. Vatandaşlar. Toplum. Sıradan insanlar.

Communed : Senli benli konuşmak (argo terim). Halk. Hasbıhal etmek. Sohbet etmek. Senli benli konuşmak. Komünyon vermek. Konuşmak. Söyleşmek. Söyleşi.

Property : Sahiplik. Bilgisayar, fizik, kimya, ekonomi, tiyatro, sosyoloji alanlarında kullanılır. Aksesuar. Bir oyun içinde yer alan eşya (bk. donatım.). Servet. Birey, aile, akraba ya da toplulukların, ilgili oldukları toplumun anlayış ölçülerine uygun bir biçimde üzerlerinde hak iyesi oldukları özdeksel ve tinsel öğelerin tümü. Bina, ev, toprak parçası, yer gibi taşınmaz mallar. iyelik konusuna girebilen gerçek eşya ile hakların tümü. Nitelik. Eşya. Durağan değer.

Communing : Sohbet etmek. Senli benli konuşmak (argo terim). Söyleşi. Senli benli konuşmak. Söyleşmek. Hasbıhal etmek. Konuşmak. Komünyon vermek. Halk. Komünyon almak.

Commoners : Alelade insan. Sıradan kimse. Halk tabakasından olan kimse. Sıradan kişi. Halk tabakasından kimse. Sıradan insan veya kişi. Halktan olan kimse. Genel otlağı kullanma hakkı olan kimse.

Holding : Arazi. Hisse. Basketbol, voleybol alanlarında kullanılır. Kira ile tutulmuş arazi. Yönetmeliğe aykırı olarak topun uzun bir süre oyuncunun ellerinde kalması. Edinç. Arazi parçası. Karar. Tutma. Toprak kiralama.

Dregs of society : Halk tabakası. Ayaktakımı. Döküntü. Sıradan halk.

Commune : Konuşmak. Senli benli konuşmak. Hasbıhal etmek. Komünyon almak. Komünyon vermek. Söyleşmek. Söyleşi. Halk. Senli benli konuşmak (argo terim).

 

Hoi polloi : Ayak takımı. Velvele. Ayaktakımı. Yaygara. Gürültü.

Communes : Konuşmak. Hasbıhal etmek. Söyleşi. Halk. Senli benli konuşmak. Söyleşmek. Senli benli konuşmak (argo terim). Komünyon almak. Sohbet etmek.

Commonage synonyms : common people, commonalities, hoipolloi, commons, commonality, belongings, commonalties, commoner.

Commonage ingilizce tanımı, definition of Commonage

Commonage kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The right of pasturing on a common. The right of using anything in common with others.