Commoners türkçesi Commoners nedir

  • Alelade insan.
  • Sıradan insan veya kişi.
  • Sıradan kişi.
  • Halk tabakasından kimse.
  • Halk tabakasından olan kimse.
  • Genel otlağı kullanma hakkı olan kimse.
  • Halktan olan kimse.
  • Avam.
  • Sıradan kimse.

Commoners ingilizcede ne demek, Commoners nerede nasıl kullanılır?

Commoner : Genel otlağı kullanma hakkı olan kimse. Sıradan kişi. Sıradan insan veya kişi. Sıradan kimse. Halktan olan kimse. Halk tabakasından kimse. Avam. Alelade insan. Halk tabakasından olan kimse.

Commonest : Halka açık yer. Yaygın. Adi. Kaba saba. Alışılagelmiş. Müşterek. Kaba. Olağan. Genel. Alelade.

Common accord : Müşterek mutabakat. Ortak mutabakat. Ortak rıza.

Common action : Ortak işlem. Müşterek faaliyet. Ortak hareket. Ortak eylem.

Common adder : Bayağı engerek.

Common base connection : Ortak bazlı bağlantı.

Common as dirt : Sıradan. Adi. Bayağı. Görgüsüz. Paçoz. Çok adi.

Common area : Müşterek olarak sahip olunan mülkiyet. Ortak alan. Common field.

Common ash : Dişbudak ağacı. Dişbudak. Zeytingiller (oleaceae) familyasından 40 m kadar yükselebilen bir ağaç türü.

Common bile duct : Müşterek safra kanalı. Koledok kanalı. Ana safra yolu.

İngilizce Commoners Türkçe anlamı, Commoners eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Commoners ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Joe blow : Sıradan insan. Sokaktaki adam. Sıradan adam.

Communed : Söyleşi. Sohbet etmek. Halk. Hasbıhal etmek. Senli benli konuşmak (argo terim). Senli benli konuşmak. Konuşmak. Komünyon vermek. Söyleşmek.

Rustic : Kaba. Basit ve kaba kimse. Hödük. Köylere ilişkin. Rustik. Rüstik. Taşralı. Kaba kimse. Köylü. Köy.

John doe : Kimliği belirsiz erkek. Falanca kişi. Filan anlamına gelen ad. Kimliği meçhul. Sıradan adam. Kimliği belirsiz kimse. Kimliği belli olmayan. Sokaktaki adam.

Hoi polloi : Ayak takımı. Gürültü. Velvele. Ayaktakımı. Yaygara.

Proletarian : Emekçi. Proletaryaya özgü. Proleter. İşçi.

Individual : Fert. Kişi. Birbirinden ayrı. Bireysel. Ferdi. Şahsi. Zat. Başlıbaşına. Bir grup canlının yapı ve görevleri bakımından tek bir varlık olan tek bir organizması; tür meydana getiren ve çiftleşebilen organizmaların her biri. fert. Kişisel.

Common people : Ayaktakımı. Sıradan büyük halk kitleleri. Basit insanlar.

Plebeians : Halk tabakasına özgü. Ayak takımının üyesi. Plep. Halk tabakasından. Bayağı. Pleb.

Commoners synonyms : common person, everydayness, prosaicness, mundaneness, joe bloggs, commoner, someone, nonentity, mortal, everyman, dregs of society, commons, plebeian, common, somebody, commonality, girl next door, common man, uncommon, soul, hoipolloi, worker, nobody, communing, commonplaceness, layman, usualness, burgher, person, secular, ordinariness, prole, prosiness.

Commoners zıt anlamlı kelimeler, Commoners kelime anlamı

Clergyman : Rahip. Vaiz. Papaz.

Unusualness : Olağandışılık. Fevkaladelik.

Extraordinariness : Eşsizlik. Sıradışılık. Olağandışılık. Alışılmamış olma. Benzersizlik. Fevkaladelik.

Commoners antonyms : common, uncommon, uncommonness.