Dregs of society türkçesi Dregs of society nedir

Dregs of society ingilizcede ne demek, Dregs of society nerede nasıl kullanılır?

Dregs : Posa. Çöp. Tortu. Pislik. Süprüntü. En aşağı kısım. Çökelek. Çökelti. En değersiz. En değersiz (parça).

Of : -den övünerek bahsetmek. Yüzünden. -in. İle ilgili. Den. Li. Hakkında. -li. Karşı. -dan.

Society : Kurum. Topluluk. Halk. Ortaklık. Şirket. An, karınca, termit sosyeteleri gibi toplu halde ve iş bölümü yaparak yaşayan organizmalar grubu. cemiyet. Arkadaşlık. Çevre. Dostluk. Sosyete.

The dregs of society : Ayaktakımı. Döküntü.

A pillar of society : Bir yerin eşrafından olan biri. Topluma dayanak olan kimse. Nüfuzlu kimse.

Organic theory of society : Örgensel toplum kuramı. İnsan toplumunu canlı örgenliğine benzeten, toplumsal olayların dirimbilim yasaları yardımıyla açıklanabileceğini savunan kuram.

Fabric of society : Topluluğun veya toplumun kurulduğu veya birleştirildiği yol. Topluluğun kumaşı.

Cream of society : Elit tabaka. Seçkinler.

İngilizce Dregs of society Türkçe anlamı, Dregs of society eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dregs of society ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Commonage : Müşterek mal sahipliği. Ortak yararlanma hakkı. Kamu arazisinde otlatma hakkı. Genel arazi hakkı.

 

Mobbed : Etrafına toplanmak. Topluca saldırmak. Çevresini sarmak. Başına üşüşmek. Hücum etmek. Toplanmak. Kalabalık. Ayak takımı.

Castoff : Reddedilmiş veya dışlanmış kişi yada şey. Kızağa çekilmiş kişi yada ıskartaya ayrılmış şey. İstenmeyen giysi. Kullanılmayıp atılan şey.

Doggery : Köpek gibi davranış. Ayak takımı. Alkollü içki satılan yer. Kitlesel olarak köpekler. Köpekler. Alkollü içki satılan yer (argo terim). Köpek gibi davranış veya uygulama.

Duff : Sahte. Çöp. Hurda. Beceriksiz. Kömür tozu. Duf. Muhallebi. Gereksiz. Bir çeşit muhallebi.

Cuttings : Lağım unu. Kırıntılar. Telef. Kumaştan artanlar. Atık. Dökünkü.

The common herd : Ortak topluluk. Kitleler. Halk. Genel topluluk. Sıradan halk topluluğu. Sıradan insanlar. Topluluk.

Down at the heel : Harap görünüşlü. Hırpani. Parasızlık yüzünden eski püskü giyecekler giyinmiş. Bakımsız. Perişan kılıklı. Köhne. Perişan görünüşlü. Kılıksız. Harap.

Commoner : Halk tabakasından olan kimse. Sıradan kişi. Alelade insan. Halk tabakasından kimse. Sıradan insan veya kişi. Sıradan kimse. Genel otlağı kullanma hakkı olan kimse. Halktan olan kimse.

Down at heel : Bakımsız. Köhne. Harap. Pejmürde. Kılıksız. Harap görünüşlü. Perişan kılıklı. Hırpani. Perişan görünüşlü. Parasızlık yüzünden eski püskü giyecekler giyinmiş.

Dregs of society synonyms : lowlifes, commonalty, communed, down at the heels, commons, duffs, common people, hoi polloi, commoners, dilapidated, mob, detritus, commonality, the mob, fallout, hoipolloi, herded, dreg, commune, comber waste, flotsam, herd, commonalties, communes, debris, eruption, canaille, commonalities, populaces, communing, lowlife, castoffs, barney.