Con artist türkçesi Con artist nedir

Con artist ile ilgili cümleler

English: She's a con artist.
Turkish: O bir sahtekar.

Con artist ingilizcede ne demek, Con artist nerede nasıl kullanılır?

Con : Yutturmak. Dikkatle okumak. Kandırmak. Dolandırmak. Sahtekarlık yapmak. Bir ölçek sınarının dile getirdiği yargıya katılmayan ya da olumsuz yanıt veren kişi, ona ters düşen tutum ya da görüş. İncelemek. Dümen kullanmak. Karşı. Aldatmak.

Artist : Sanatçı. Resimci. Ressam. Yaratıcı ve olağandışı nitelikleri olan, sanat yapabilecek yetkide olan kişi. Sanatkar. Heykeltıraş. Usta. İşinde çok başarılı kimse.

Con brio : Canlı olarak.

Con dense : Özetlemek. Koyulaştırmak.

Con man : Sahtekar. Üçkağıtçı. Dolandırıcı. Düzenbaz. Hilekar.

Con somebody out of : Mahrum etmek.

Aerial artist : Bir sirkin tavanında ya da herhangi yüksek bir yerde beceriler gösteren cambaz. Hava cambazı.

İngilizce Con artist Türkçe anlamı, Con artist eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Con artist ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Imposter : Dümenci. Taklitçi (impostor olarak da yazılır). Canlandıran kimse. Bkz.impostor. Aldatan kimse. Aldatan. İthal edilen mallarda gümrük vergisi oranını belirleyen kimse.

 

Croaker : İşkine. Sarıağız balığı. Kemikli balıklar (teleostei) takımının, gölge balığıgiller (sciaenidae) familyasından, 20-40 cm kadar uzunlukta, sürüler yapan, otçul, akdeniz ve karadeniz'de yaşayan bir tür. Şom ağızlı kimse. Karamsar kimse. Kurbağa.

Hoaxers : Şakacı. Oyuncu. Dümenci. Muzip.

Crafty : Şeytan (argo terim). Şeytan. Çok bilmiş. Kurnaz. Aldatmakta usta olan. Tilki gibi (argo terim). Tilki gibi. Hünerli.

Corrupted : Sapık. Berbat olmuş. Virüslü. Lekelenmiş. Ahlaksız. Bozulmuş. Bozuk.

Phonies : Kofti. Sahte. Sahte şey. Kalp. Düzme.

Counterfeiter : Düzmeci. Sahte para basarak piyasaya süren kişi. Sahteci. Bir markanın özdeşini yapan ve kullanan kişi. Kalpazan. İki yüzlü. İkiyüzlü.

Counterfeiters : İki yüzlü. İkiyüzlü. Kalpazan. Sahteci.

Phoney : Yapmacık. Sahte. Kalp. Sahte şey. Dandik. Yapmacık kimse.

Chiseler : Tokatçı. Keski kullanan kişi. Para sızdıran kimse. Para sızdıran kişi.

Con artist synonyms : foul, hoaxer, bad person, foulest, bamboozlers, adventurers, bilked, con man, bunco steerer, intrigant, crooked, cut up, bilking, dabblers, cardsharping, croakers, imposters, fouler, bilkers, cardsharps, bamboozler, deceitful, chiseller, daedal, card shark, cammed, cheaters, bunkos, illywhacker, bilker, cautelous, faker, crook.