Cortexes türkçesi Cortexes nedir

Cortexes ingilizcede ne demek, Cortexes nerede nasıl kullanılır?

Cortex cerebri : Korteks serebri. Beyin kabuğu. Beyin korteksi. Beynin gri maddeden oluşan dış tabakası, beyin korteksi, korteks serebri.

Cortex cinnamoni cassiae : Kabuğu ve yağı karminatif, sindirim kanalının faaliyetlerini uyarmak, cinsel gücü artırmak ve tatlandırıcı amaçla kullanılan defnegiller familyasından cinnamomun casiia ağacının genç sürgünlerinin kurutulmuş kabuğu. Çin tarçını kabuğu.

Cortex granati : Nar ağacı kabuğu. Punica granatum adlı ağacın gövde, kök ve kalın dallarından elde edilen ve yapısındaki alkaloitler, şeritleri hareketsiz kılmak veya öldürmek için kullanılan nar ağacının kabuğu.

Cortex renis : Korteks renis. Böbrek kabuğu.

Black cortex kidney : Keçilerde, seyrek olarak koyun ve sığırlarda böbrekte klinik bir bulguya yol açmaksızın, kortekste proksimal tubulusların konvolut kısımlarında bazal zarların adeta emay işlenmişcesine kahverengi veya siyah renkte boyanması ve kalınlaşmasıyla belirgin pigmentasyon, emay işlemeli böbrek. biriken pigment hemosiderin ve ferritindir. Siyah korteksli böbrek.

Cortex : Böbreküstü bezi zarı. Kışır. Kabuk. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Korteks. Kısır. Bir organ ya da yapının dış tabakası. beyin korteksi, böbrek korteksi gibi. bitkilerde kök ve gövdeyi çevreleyen tabaka. yumurtada zarın hemen altında sitoplazmanın en dış tabakası. 4.bakteri spor örtüsü ve spor duvarı arasındaki kılıf. 5.liken tallusunda koruyucu mantar örtüsü. Beyin zarı. Beyinzarı. Beyin kabuğu.

 

Cerebral cortex : Beyin korteksi. Beyin yarım kürelerinin boz maddesinin, sinir hücresi gövdelerinden oluşan birkaç tabaka halinde, 2 mm kalınlığındaki en üst tabakası. serebral korteks. Beyin zarı. Serebral korteks. Beyinzarı. Beyin yarımküresinin lıvrımlı dış katmanı.

Allocortex : Allokortez.

Adrenocortex : Böbreküstü bezlerinin dış kabuğu. Adrenal korteks.

Capsular sclerosis in adrenal cortex : Böbrek üstü bezlerinin kapsülasında bağ doku artışı. yumurtalıklarında folikül kistleri bulunan yaşlı ineklerde görülür. Böbrek üstü bezi kapsüler sklerozisi.

İngilizce Cortexes Türkçe anlamı, Cortexes eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cortexes ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Crusta : Krusta.

Paleocortex : Paleokorteks.

Fruitless : Meyve vermeyen. Akim. Verimsiz. Neticesiz. Meyvesiz. Karsız. Başarısız. Sonuçsuz. Faydasız.

Animal tissue : Hayvansal doku. Hayvan derisi. Hayvan dokusu.

Temporal lobe : Temporal lop. Beyin yarım kürelerinin yarı lopları.

Sterile : Steril. Mikropsuz. Sıkıcı. Organizmanın fonksiyonel gametleri üretme yetersizliği. tohum ve meyve verememe. verimsiz, steril. Yavru sahibi olma yeteneği bulunmayan, doğurma yeteneği taşımayan, steril. Sonuçsuz. Kıraç. Semeresiz. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

 

Crust : Buz tutmak. Dış tabaka. Tortu. Kabukla kaplamak. Kabuklanmak. Arsızlık. Ekmek kabuğu. Tabaka. Bir sıvı ya da gaz yuvarlağını dıştan saran sert katman; yer'in kabuğu gibi.

Gray matter : Zeka. Beynin merkezindeki gri yapı. Beyin. Boz madde. Gri madde. Doku. Kafa veya beyin. Akıl.

Meninx : Meninks. Menenj. Omurilikzarı.

Neocortex : Beyinde işitme ve görmeye ait bölge. Neokorteks. Yeni korteks.

Cortexes synonyms : parietal cortex, substantia grisea, temporal ccortex, plant tissue, cerebral mantle, prefrontal lobe, frontal lobe, frontal cortex, cortical region, golgi's cell, occipital cortex, grey substance, golgi cell, prefrontal cortex, cortical area, archipallium, hull, barren, parietal lobe, adrenal cortex, bark, occipital lobe, abortive, cerebral cortex, carapace, hulling, cortex, poor, cortex cerebri, cortes, effete, celebral cortex, gray substance.

Cortexes zıt anlamlı kelimeler, Cortexes kelime anlamı

Medulla : İlikli. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir organ ya da dokunun merkezi kısmı, korteksin iç kısmı. Medulla ossium flava. Medulla. İliksi madde. İlik. Medülla. Sarı kemik iliği. Soğanilik.