Crinites türkçesi Crinites nedir

Crinites ingilizcede ne demek, Crinites nerede nasıl kullanılır?

Crinite : Kıllı. Saçlı.

Cancrinite : Kankrinit.

Encrinite : Enkrinit.

Micrinite : Hümüs çamurundan türemiş, belli bir yapı göstermeyen çürüntü. Mikrinit.

Crinis : Saç. Krinis.

Crinel : Çok ince kuştüyü.

Cringe : Kuyruk sallamak. Yaltaklanmak. Yaltaklık etmek. İki büklüm olmak. Korkudan sinmek. Sinmek. Yalakalık yapmak. El etek öpmek. Köpeklenmek. Korkuyla eğilmek.

Cringed : Korkuyla eğilmek. Kuyruk sallamak. Yalakalık yapmak. İki büklüm olmak. Sinmek. Köpeklenmek. El etek öpmek. Yaltaklık etmek. Korkuyla çekilmek. Yaltaklanmak.

Cringing : Yalaka. Yaltakçı. Dalkavuk. Köpeklik.

Cringles : İpten yapılmış simit halkası. Çevirme kasa. Bir yelken gıradinine halat bağlamak için kullanılan ilik veya ilmik halkası. Radansa. Halat matafyonu.

İngilizce Crinites Türkçe anlamı, Crinites eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Crinites ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hairiest : Tüylü. Tehlikeli. Kıl gibi. Riskli. Kıl. Zor.

Chaetal : Kılımsı. Traşı gelmiş (zooloji). Anızlı.

Haired : Tüylü.

Appetiser : Yemekten önce iştah açıcı olarak servis yapılan hafif yiyecek (ayrıca appetizer). İştah açıcı şey. Ordövr. Çerez. Aperitif. İştahı açmak için ana yemekten önce servis yapılan ufak yemek porsiyonu. İştah açıcı. İştah açar. Aperatif. İştah açıcı yiyecek.

 

Appetizer : İştah açıcı. Meze. Çerezlik. Aperitif. Atıştırmak için. İştah açar. İştah açıcı yiyecek. İştah açıcı şey. Çerez. Aperatif.

Bristliest : Sert. Terbiye. Kılımsı. İdare edilmesi güç. Kıl gibi. Sinirli. Öfkeli.

Comate : Püsküllü. Eş. Arkadaş.

Bristled : Dolu olmak. Diken diken olmak (saç).

Bristly : İdare edilmesi güç. Sert. Öfkeli. Kılımsı. Kıl gibi. Terbiye. Sinirli.

Floccose : Yünlü. Tüylü. Küçük perçem veya püskülleri olan (botanik terimi). Top top. Yün gibi.

Crinites synonyms : carrot stick, rabbit food, celery stick, crinose, brushy, starter, pilar, hairier, raw vegetable, barbate, crinite, bristlier, hirsute, hairy.