Cringing türkçesi Cringing nedir

Cringing ingilizcede ne demek, Cringing nerede nasıl kullanılır?

Cringingly : Yalaka bir şekilde. Dalkavuk gibi.

Cringe : Köpeklenmek. Sinmek. El etek öpmek. Yaltaklanmak. İki büklüm olmak. Yalakalık yapmak. Korkuyla eğilmek. Korkuyla çekilmek. Yaltaklık etmek. Kuyruk sallamak.

Cringed : Köpeklenmek. Kuyruk sallamak. İki büklüm olmak. Korkuyla çekilmek. Sinmek. Yalakalık yapmak. El etek öpmek. Yaltaklık etmek. Korkuyla eğilmek. Yaltaklanmak.

Cringes : Korkudan sinmek. Köpeklenmek. El etek öpmek. Korkuyla eğilmek. Sinmek. Korkuyla çekilmek. Yaltaklık etmek. Yaltaklanmak. Yalakalık yapmak. Kuyruk sallamak.

Cringle : İpten yapılmış simit halkası. Halat matafyonu. Bir yelken gıradinine halat bağlamak için kullanılan ilik veya ilmik halkası. Radansa. Çevirme kasa.

Crinites : Saçlı. Kıllı.

Crinkled : Engebeli. Buruşmak. Kırışmak. Hışırdatmak. Dalgalı. Kırıştırmak. Buruşturmak. Büzüşmüş. Hışırdamak. Düz olmayan.

Crinite : Kıllı. Saçlı.

Cringles : Radansa. Çevirme kasa. Bir yelken gıradinine halat bağlamak için kullanılan ilik veya ilmik halkası. Halat matafyonu. İpten yapılmış simit halkası.

Crinklier : İnişli çıkışlı. Dengesiz. Büzüşük. Dalgalı. Yoksun. Eğri büğrü. Engebeli. Buruşuk. Kıvrımlı. Kırışık.

 

İngilizce Cringing Türkçe anlamı, Cringing eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cringing ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dogship : Köpek karakteri. Köpek benliği.

Greasers : Araba tamircisi. Makine yağcısı. Meksikalı. Kabadayı tavırlı ve kavgacı genç beyaz. Gresör. Latin amerikalı. Yağcı. Yağlayıcı.

Creep : Kaymak. Sığınak. Toprak ve molozların yeğnice eğimli yerlerde, sezilmeyecek ölçüde yavaşça durmaksızın kayma devimi. (sarmaşık vb) sarılmak. Sokulmak. Ürperti. Emeklemek. Emekleme. Sürünmek.

Apple polisher : Ki. Yağcı. Abd yağcı.

Adulators : Yaranmaya çalışan kimse.

Adulator : Yaranmaya çalışan kimse.

Bootlickers : Yaltak. Yağcı. Kıç yalayıcı. Çanak yalayıcı.

Cajolers : Baştan çıkaran. Yağcı. Ayartan kimse.

Grovelers : Kıç yalayıcı. Yağcı.

Cringing synonyms : ass licker, groveling, fawners, cheekiest, creeper, adulatory, wormlike, greaser, deadhead, cheekier, bumsucker, ass kisser, brownnoser, fawner, brown nose, wormy, crawlers, baseness, creeps, bootlicker, arse licker, deadheads, submissive, cheeky, grovelling, cajoler, slavishness, groveler, fawning, crawler.

Cringing zıt anlamlı kelimeler, Cringing kelime anlamı

Domineering : Despotça davranan. Baskı yapan. Zorbalık eden. Zorba. Hükmeden. Baskıcı. Otoriter. Dediğim dedik. Otoriteli.