Cynical türkçesi Cynical nedir

 • İyiliğe inanmayan.
 • Sinik.
 • Alaycı.
 • Toplum değerlerini küçümseyen.
 • Gülünç.
 • Kinik.
 • Küçümseyen.
 • Alayvari.
 • Müstehzi.
 • İnsani iyiliğe inanmayan.
 • Kötü gözle gören.
 • Toplumsal değerleri küçümseyen.

Cynical ile ilgili cümleler

English: Ali is being very cynical, isn't he?
Turkish: Ali çok alaycı oluyor, değil mi?

English: Ali is cynical.
Turkish: Ali alaycıdır.

English: Ali is cynical, isn't he?
Turkish: Ali alaycı, değil mi?

English: Please keep your cynical remarks to yourself.
Turkish: Alaycı görüşlerini kendine saklamanı rica ediyorum.

English: She is very cynical about life.
Turkish: O, yaşam hakkında çok alaycıdır.

Cynical ingilizcede ne demek, Cynical nerede nasıl kullanılır?

Cynically : Utanmazca. Küçümseyerek. Alayvari bir biçimde. Karamsarlıkla. Alayvari bir üslupla. Şüpheyle. Alaycı bir şekilde. Gülünç bir halde. Alay ederek.

Cynic : Hayatın güzelliklerine karşı çıkan felsefeci. İnsanların her davranışında mutlaka bir çıkar bulunduğuna inanan kimse. İyiliğe inanmayan kimse. Toplumsal değerleri küçümseyen kimse. Kinik. Alaycı tip. İyiliğe inanmayan. Sinik. Alaycı. Herkesi çıkarcı sanan kimse.

Cynicism : Kinik fikir. Kinik söz. Siniklik. Kinikler okulu. Kinizm. Sinizm.

Cynicisms : Kinikler okulu. Kinizm. Kinik fikir. Kinik söz. Sinizm.

 

Cynics : Hayatın güzelliklerine karşı çıkan felsefeci. Kötümser. Alaycı tip. Kinikler. Toplumsal değerleri küçümseyen kimse.

Cynocephalus : Sinosefal.

Hercynian orogenesis : Hersinya dağoluşumu. Birinci zaman sonundaki dağoluş devimleri. Hersinya dağoluşu.

Rybzcynski theorem : İki üretim faktörünün olduğu bir ekonomide, teknoloji değişmezken, faktörlerden birinin sunumundaki beklenmedik bir artışın o faktörü yoğun olarak kullanan malın üretimini göreli olmaktan da öte mutlak anlamda artıracağı, öteki faktörü yoğun olarak kullanan malın sunumunu ise mutlak anlamda azaltacağından faktör fiyat oranlarının değişmeden kalacağını, buna karşılık sunumu artan faktörü yoğun olarak kullanan malın dışsatım malı olması durumunda dış ticaret hadlerinin ülke aleyhine, dışalım malı olması durumunda dışticaret hadlerinin ülke lehine gelişeceğini ileri süren ve rybzcynski tarafından ortaya atılan sav. Rybzcynski önermesi.

Cynism : Kinizm. Sinizm.

Cynthia : Kadın ismi. Bir kadın adı.

İngilizce Cynical Türkçe anlamı, Cynical eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cynical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Cowed : Korkutulmuş. Yıldırılmış. Sindirilmiş. Korkutmak. Zorla getirilmiş. Gözü korkutulmuş. Sindirmek. Yıldırmak.

Drolls : Tuhaf. Eğlenceli. Acayip. Maskara. Garip. Komik.

Ironic : Alaylı. Ters anlamlı. İstihzalı. İnceden inceye alay eden. İronik.

Condescending : Küçümseme. Hor gören. Lütfeden. Tenezzül eden.

Slighting : Saygısızlık etmek. Hakaret etmek. Aşağılayıcı. Hafife almak. İhmal etmek. Hafifseyen. Küçümseyici. Önemsememek. Geçiştirmek.

Mocking : Alay etme.

Comical : Acayip. Gülünç olan. Gülünç bir kişi ya da durum. Gülünç görünüşü olan bir kişi ya da güldürücü özellikleri kapsayan bir durum. Garip. Güldürücü. Komedyanın özünü belirleyen nitelik. genel anlamı içinde, bir toplumsal olgu, insan davranışı, ahlak ölçütü ya da töreleri arasında ortaya çıkan ve tarih yoluyla belirlenen bağdaşmazlığı anlatan güzelduyusal kavram. Komik.

Deprecative : Eleştirerek. Küçük düşürücü. Küçümseyerek. Aşağılayıcı. Karşı koyan. Ayıplayarak. Hor görerek.

Amusing : Güldürücü. Şaka yapan. Ahenkli. Eğlenceli. Matrak. Hoş. Zevkli. Zarif. Gırgır. Eğlendirici.

Jeerers : Kahkahalarla gülen kimse. Dalga geçen kimse. Alaycılar. Alay eden kimse. Dalga geçenler.

Cynical synonyms : misanthropical, facetious, mocker, crouching, derisory, deprecatory, comic, distrustful, scorning, sardonic, barbed, cockamamie, drolling, cynic, absurds, misanthropic, disdainful, flouters, depreciative, sarcasticical, ironical, bathetic, disparaging, derisive, patronizing, jeerer, depreciators, comedic, scornful, buffoonish, sarcastic, absurd, patronising.

Cynical zıt anlamlı kelimeler, Cynical kelime anlamı

Trustful : Saf. Herkese güvenen.