Cynic türkçesi Cynic nedir

 • İyiliğe inanmayan kimse.
 • Herkesi çıkarcı sanan kimse.
 • Alaycı tip.
 • İnsanların her davranışında mutlaka bir çıkar bulunduğuna inanan kimse.
 • Hayatın güzelliklerine karşı çıkan felsefeci.
 • Sinik.
 • Kinik.
 • İyiliğe inanmayan.
 • Toplumsal değerleri küçümseyen kimse.
 • Kötümser.
 • Alaycı.

Cynic ile ilgili cümleler

English: Ali is cynical.
Turkish: Ali alaycıdır.

English: Ali is being very cynical, isn't he?
Turkish: Ali çok alaycı oluyor, değil mi?

English: Ali was somewhat cynical.
Turkish: Ali biraz alaycıydı.

English: Ali is quite cynical, isn't he?
Turkish: Ali oldukça alaycı, değil mi?

English: Ali is cynical, isn't he?
Turkish: Ali alaycı, değil mi?

Cynic ingilizcede ne demek, Cynic nerede nasıl kullanılır?

Cynical : İnsani iyiliğe inanmayan. Gülünç. Toplum değerlerini küçümseyen. Müstehzi. Toplumsal değerleri küçümseyen. İyiliğe inanmayan. Kötü gözle gören. Alayvari. Küçümseyen. Sinik.

Cynically : Gülünç bir halde. Küçümseyerek. Şüpheyle. Alayvari bir üslupla. Karamsarlıkla. Alaycı bir şekilde. Alay ederek. Alayvari bir biçimde. Utanmazca.

Cynicism : Kinikler okulu. Kinik söz. Kinizm. Siniklik. Sinizm. Kinik fikir.

Cynicisms : Sinizm. Kinik fikir. Kinikler okulu. Kinizm. Kinik söz.

Cynics : Kinikler. Hayatın güzelliklerine karşı çıkan felsefeci. Kötümser. Alaycı tip. Toplumsal değerleri küçümseyen kimse.

 

Cynocephalus : Sinosefal.

Cynosures : Küçükayı. Örnek alınan şey. İlgi çeken kimse. Dikkat çeken şey. Küçükayı takımyıldızı.

Rybzcynski theorem : İki üretim faktörünün olduğu bir ekonomide, teknoloji değişmezken, faktörlerden birinin sunumundaki beklenmedik bir artışın o faktörü yoğun olarak kullanan malın üretimini göreli olmaktan da öte mutlak anlamda artıracağı, öteki faktörü yoğun olarak kullanan malın sunumunu ise mutlak anlamda azaltacağından faktör fiyat oranlarının değişmeden kalacağını, buna karşılık sunumu artan faktörü yoğun olarak kullanan malın dışsatım malı olması durumunda dış ticaret hadlerinin ülke aleyhine, dışalım malı olması durumunda dışticaret hadlerinin ülke lehine gelişeceğini ileri süren ve rybzcynski tarafından ortaya atılan sav. Rybzcynski önermesi.

Hercynian orogenesis : Hersinya dağoluşu. Hersinya dağoluşumu. Birinci zaman sonundaki dağoluş devimleri.

Cynosure : İlgi çeken kimse. Örnek alınan şey. Dikkat çeken şey. Küçükayı takımyıldızı. Küçükayı.

İngilizce Cynic Türkçe anlamı, Cynic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cynic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Ironic : İstihzalı. Alaylı. İronik. Ters anlamlı. İnceden inceye alay eden.

Crouching : Çömelmiş vaziyet. Çömelme. Çömelmek.

Detractor : Aleyhte konuşan kimse. Küçük düşürücü kimse. Küçük düşürücü şey. On parmağında on kara. Hakir gören.

Mopey : Hüzünlü. Karamsar. İç karartıcı. Kuruntulu. Kasvetli.

Jeerers : Dalga geçenler. Kahkahalarla gülen kimse. Alaycılar. Dalga geçen kimse. Alay eden kimse.

Depreciator : Aşağılayan. Değeri düşüren kimse veya şey (bir para birimi veya bir malın). Küçümseyen. Küçük düşüren. Hor gören.

Flouters : Aşağılayan kimse. Alçaltan kimse. Hor gören kimse. Küçümseyen kimse. Alay eden kimse.

Mocker : Başka kuşların seslerini taklit eden kuş. Alaycı kimse.

Jeerings : Alaylı. Yuhalama. Alay etme.

Worrywart : Kronik kaygılı kimse. Evhamlı ve karamsar tip. Endişe etmeye meyilli. Çok fazla endişelenen. Karamsar. Evhamlı.

Cynic synonyms : unpleasant person, disagreeable person, flouter, philosopher, downbeat, pessimists, faultfinder, mopy, mocking, ironical, mopiest, worrywarts, derisive, cynical, calamity howler, pessimist, barbed, ribald, jeering, knocker, cowed, jeerer, derisory, jeremiah, cynics, downbeats, pessimistic, facetious, disparager, naysayer, ribalds.

Cynic ingilizce tanımı, definition of Cynic

Cynic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Snarling. Captious. Having the qualities of a surly dog. One of a sect or school of philosophers founded by Antisthenes, and of whom Diogenes was a disciple. The first Cynics were noted for austere lives and their scorn for social customs and current philosophical opinions. Hence the term Cynic symbolized, in the popular judgment, moroseness, and contempt for the views of others. Currish.