Kötümser nedir, Kötümser ne demek

Kötümser; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Her şeyi kötü yanıyla ele alan, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı

"Kötümser" ile ilgili cümle

 • "Günlerimi neşeli ve hülyalı iki kısma ayıran iki tabiatım, kötümser ve iyimser iki felsefem vardı." - A. Ş. Hisar

Kötümser anlamı, kısaca tanımı:

Kötümserleşmek : Kötümser duruma gelmek, karamsarlaşmak.

Kötümserlik : Kötümser olma durumu, karamsarlık, bedbinlik. Her şeyi en kötü yanından ele alan, her durumu karanlık gören ve hep en kötüyü bekleyen dünya görüşü, pesimizm, pesimistlik.

Yorum : Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon. Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme. Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma. Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.

Karamsar : Kötümser.

Bedbin : Kötümser.

Pesimist : Kötümser, optimist karşıtı.

İyimser : Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist.

 

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Kötümserleşme : Kötümserleşmek işi.

Kötümser ile ilgili Cümleler

 • Ali çok kötümser, değil mi?
 • Ali çok kötümser.
 • Yanılıyorsun. Ben kötümser değilim ama kuşkucuyum.
 • Kötümser değilim.
 • Kimse bir kötümserle öpüşmek istemiyor.
 • Ben Katolik oldum çünkü son derece kötümserim.
 • Ali çok fazla kötümser.
 • Ali kötümser, değil mi?
 • Kötümserler her fırsatta felaketler bulurken iyimserler afetlerde fırsatlar görürler.

Diğer dillerde Kötümser anlamı nedir?

İngilizce'de Kötümser ne demek? : adj. pessimistic, downbeat

n. pessimist, Jeremiah, calamity howler, cynic

Fransızca'da Kötümser : pessimiste

Almanca'da Kötümser : n. Pessimist, Schwarzseher

adj. pessimistisch, weltschmerzlich

Rusça'da Kötümser : n. пессимист (M)

adj. пессимистический