Düşkünler yurdu nedir, Düşkünler yurdu ne demek

  • Düşkünlerevi

Bilimsel terim anlamı:

Ruhça ya da bedence sakatlanmış kimselerin topluca yaşamasına ve bakım görmesine ayrılmış yapı.

Düşkünler yurdu anlamı, tanımı:

Düşkün : Değer ve onurunu yitirmiş. Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş. Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş. Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, âşıklı, tutkun. Kötü yola düşmüş, ahlaksız. Meraklı. Geçim sıkıntısına düşmüş.

Düşkü : Uğraşı.

Yurdu : İğnenin deliği.

Düşkünlerevi : Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, bakım yurdu, darülaceze.