Düzensizlik nedir, Düzensizlik ne demek

  • Düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlık

"Düzensizlik" ile ilgili cümle

  • "Ne kadar alışılsa da düzensizlik insana üzüntü verir." - M. Ş. Esendal

Fransızca'da Düzensizlik ne demek?:

incoordination, dysharmonie, arrhytmie

Düzensizlik tanımı, anlamı:

Düzensiz : Sistemsiz. Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam, aritmik.

Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Yerleştirme, tertip. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Dolap, hile. Alet edevat takımı. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bez dokuma tezgâhı.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

 

Tertipsizlik : Tertipsiz olma durumu.

İntizamsızlık : Düzensiz olma durumu, düzensizlik, karışıklık.

Nizamsızlık : Nizamsız olma durumu, düzensizlik, tertipsizlik. Tüzüğe aykırılık.

Düzensizlik katsayısı : [Bakınız: Kendall’ın]

Düzensizlik ile ilgili Cümleler

  • Bazı düzensizlikler mükemmel bir şekilde düzeltilebilr.
  • Okulda İngilizce öğrenmek zorunda kaldığımda zaman zaman tüm düzensizlik ve garip kurallardan yakınırdım.

Diğer dillerde Düzensizlik anlamı nedir?

İngilizce'de Düzensizlik ne demek? : n. disorder, disarrangement, disharmony, disorderliness, disorganization, untidiness, irregularity, disarray, hugger mugger, inequality, looseness, muss, waywardness

Fransızca'da Düzensizlik : dérèglement [le], irrégularité [la], désordre [le], chaos [le], désaccord [le], désarroi [le], discordante [la], égarement [le], inégalité [la]

Almanca'da Düzensizlik : n. Durcheinander, Imbroglio, Irregularität, Kuddelmuddel, Liederlichkeit, Regellosigkeit, Sauerei, Schlamperei, Sprunghaftigkeit, Unordnung, Unregelmäßigkeit

Rusça'da Düzensizlik : n. беспорядок (M), беспорядочность (F), рассогласование (N), бессистемность (F), неравномерность (F), перебой (M), безалаберность (F), сумбур (M), неурядица (F), бардак (M), дисгармония (F), анархия (F)