Dağınıklık nedir, Dağınıklık ne demek

  • Dağınık olma durumu

Bilimsel terim anlamı:

Düşünce ve amacı dağıtan, örgensel bütünlükten yoksunlaştıran anlatım niteliği.

Fransızca'da Dağınıklık ne demek?:

sporadicité, diffus

Dağınıklık tanımı, anlamı:

Dağınık : Düşüncelerini toparlayamayan. Düzeni bozuk, düzensiz, karışık. Bir arada olmayan, birbiriyle bağlantısız. Hoş görünmeyen, uyumsuz. Geniş bir alana yayılmış olan.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.

Dağınıklık ile ilgili Cümleler

  • Mutfaktaki bu dağınıklıktan kim sorumlu?
  • Ne dağınıklık!
  • O dağınıklık hakkında ne yapacağımı bilmiyorum.

Diğer dillerde Dağınıklık anlamı nedir?

İngilizce'de Dağınıklık ne demek? : n. untidiness, disorganization, disarrangement, waywardness, diffusiveness, disarray, dispersion, clutter, cock up, litter

Fransızca'da Dağınıklık : désordre, fouillis [le]; confusion [la], dispersement [le]

Almanca'da Dağınıklık : n. Gewirr, Wirrheit, Zersplitterung

Rusça'da Dağınıklık : n. разбросанность (F), разброд (M), беспорядок (M)