Dart türkçesi Dart nedir

Dart ile ilgili cümleler

English: Ali threw the dart.
Turkish: Ali dart oku fırlattı.

English: Ali hung his new dartboard on the wall.
Turkish: Ali yeni dart tahtasını duvara astı.

English: Ali pulled the darts out of the board.
Turkish: Ali dartları tahtadan çekti.

English: Ali and Mary are playing darts.
Turkish: Ali ve Mary dart oynuyorlar.

English: Ali is playing darts with Mary.
Turkish: Ali Mary ile dart oynuyor.

Dart ingilizcede ne demek, Dart nerede nasıl kullanılır?

Dart at somebody : Aniden saldırmak. Üzerine atılmak.

Dart board : Nişan tahtası. Dart tahtası.

Dart off : Ok gibi fırlayıp çıkmak.

Dart out : Hızla çıkmak.

Dart player : Dart oyuncusu.

Dartboard : Nişan tahtası. Dart oyunu tahtası. Küçük ok atma tahtası. Dart tahtası. Ok atma oyununda kullanılan nişan tahtası.

Darting : Hızla ileri atılan. Süratle hareket eden.

Darter : Fırlama. Tüneme. Perde ayaklı kuş. Kaz karabatağı. Fırlayan. Yılanboyun. Tatlısu balığı. Yılan boyunlu. Yılanboyun kuşu.

 

Dartboards : Dart tahtası. Nişan tahtası. Ok atma oyununda kullanılan nişan tahtası.

Make a dart for : -e hamle yapmak. -e atılmak.

İngilizce Dart Türkçe anlamı, Dart eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Dart ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Caprioles : Sıçrama. Zıplamak. Sıçrayış. Atlama. Zıplama.

Bungs : Savurmak. Tapa. Tapalamak. Tıkamak. Tıpa. Tıkaç. Hırpalamak. Dövmek. Tıpalamak.

Adventured : Riske atmak. Yeltenmek. Tehlikeye atmak. Tehlikeli iş. Serüven. Macera. Risk. Sefer. Avantür.

Butterfly : Kesip iki yana doğru açmak. Kelebek. Yere koşut bir biçimde kollarla uçarmış gibi hareketi gerektiren zor bir atlama türü.

Boomed : Hızla artmak (ticaret). Yıldızı parlamak. Gümbürdemek. Patlama sesi. Geliştirmek. Yükselmek. Artırmak. Gelişmek. Güm etmek.

Skittered : Suda sıçrayarak gitmek. Su sıçratarak gitmek. Sekerek gitmek.

Bolts : Çiğnemeden yutmak. Tıkınmak. Elemek. Tülbentten geçirmek. Çekilmek (partiden). Süzmek. Cıvata dişleri. Tüymek. Kaçmak.

Hurl : Fırlatıp atmak.

Zip : (bilgisayar) zıp uzantısı. Gayretli olmak. Fermuar. Vız sesi. Sıkıştırmak. Süslemek. Fermuarlamak. Harici diskleri kullanan sürücü türü. Sıkıştırma. Vınlamak.

 

Javelin throw : Cirit atma.

Dart synonyms : travel rapidly, bunged, caper, cast out, chuck, chucked, whip out, bastard, ejections, flit, darter, cavorting, dashes, break in on, capering, spring up, bolted, cast off, begin singing, jereed, buck at, cast offs, begin, cavorts, belches, bounce, boom, chucking, cashiered, bolt, break, breaks, adventuring.

Dart zıt anlamlı kelimeler, Dart kelime anlamı

Linger : Uzamak. (ağrı) kolayca geçmemek. Ayrılamamak. Durmak. Gecikmek. Sallanmak. Kalmak (gitmesi gerekirken). Geçmişte kalmak. Can çekişmek. Gitmemek.

Dart ingilizce tanımı, definition of Dart

Dart kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To hurl or launch. A pointed missile weapon, intended to be thrown by the hand. A javelin. A short lance. Hence, any sharp-pointed missile weapon, as an arrow. To fly or pass swiftly, as a dart. To throw with a sudden effort or thrust, as a dart or other missile weapon.