Debauched türkçesi Debauched nedir

Debauched ingilizcede ne demek, Debauched nerede nasıl kullanılır?

Debauchedly : Utanmaz bir şekilde. Yozlaşmış bir şekilde. Ahlaksız bir şekilde.

Debauchedness : Aşırı düşkünlük. Aşırıya kaçma. Ayartma. Bozulma. Göz yumma. Sefahat.

Debauchee : Çapkın kimse. Hovarda. Uçarı. Çapkın. Zampara.

Debauchees : Çapkın. Zampara. Uçarı. Hovarda.

Debaucher : Ayartıcı. Kandıran kimse. Ayartan kimse. Baştan çıkaran kimse.

Debauches : Ayartmak. Doğru yoldan saptırmak. Baştan çıkartmak. Sefahat. Kötü yola düşürmek. Kötü yola sevk etmek. Ahlakını bozmak. Baştan çıkarmak. Azdırmak. Bozmak.

Debauchment : Ahlakını bozma. Ayartma. Baştan çıkarma. Kötü yola düşürme.

Debauchery : Zamparalık. Sefahat. Uçarılık. Ahlaksızlık. Ayyaşlık. Çapkınlık. Dışlanmışlık. Alemcilik. Hovardalık.

Debauching : Kötü yola sevk etmek. Baştan çıkarmak. Doğru yoldan saptırmak. Bozmak. Baştan çıkartmak. Geçersiz kılmak. Ayartmak. Ahlakını bozmak. Sefahat. Kötü yola düşürmek.

Debauch : Baştan çıkarmak. Baştan çıkartmak. Kötü yola düşürmek. Bozmak. Kötü yola sevk etmek. Doğru yoldan saptırmak. Ahlakını bozmak. Geçersiz kılmak. Ayartmak. Azdırmak.

 

İngilizce Debauched Türkçe anlamı, Debauched eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Debauched ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lotharios : Baştan çıkaran kimse. Hovarda. Çapkın. Baştan çıkaran.

Amoral : Ahlak dışı. Töredışı. Ahlakdışı. Aktöredışı. Ahlak ile ilgisiz.

Goats : Keçiler. Çift parmaklılar (artiodactyla) takımının, geviş getirenler (ruminantia) alt takımının, boynuzlugiller (bovidae) familyasından, genellikle dağlık ve kayalık yerlerde yaşayan, hafif yapılı, çevik, boynuzları geriye doğru ve yaklaşık olan, sakallları bulunan bir alt familya. evcil keçi (capra hircus), yaban keçisi (c.aegagrus) türleri iyi bilinir. Keçi. Oğlak. Şamar oğlanı. Günah keçisi. Enayi. Azgın erkek. Ahmak.

Depraved : Ahlakı bozuk. Bozuk. Bozulmaya uğramış. Bozulmuş. Baştan çıkmış.

Fastest : Eli çabuk. Süratli. Değişmez. Sabit. İleri (saat). Seri. Dayanıklı. En hızlı. Hızla.

Lothario : Baştan çıkaran. Hovarda. Baştan çıkartan kımse. Çapkın. Baştan çıkaran kimse.

Libertines : Sefahat. Serbest düşünceli kimse. Çapkın. Hovarda.

Bastardly : Yolsuz. Evlilik dışı doğan. Bozulmuş. Evlilik dışı doğmuş. Sahte. Alçak. Dejenere olmuş. Taklit. Yozlaşmış.

Carouser : Gürültülü içki içen. Çok fazla içen kimse. Çılgın bir şarhoş gibi hareket eden kimse. Çok fazla içen. Ağır içici. Alem yapmayı seven.

Corinthians : Korint. Sosyete erkeği. Eğlence peşinde koşan zengin delikanlı. Korint biçemiyle ilgili. Safa pezevengi. Yeni ahit kitaplarından biri. Pleyboy. Çapkın. Güney yunanistan'daki antik korint kenti ve onunla ilgili olan.

 

Debauched synonyms : gallivanters, corrupted, gallivanter, corinthian, outsider, wassailer, flighty, carousers, fornicator, corrupt, abandoned, disorderly, fast, dirty, dangler, giddiest, left offs, lechers, flightier, frivolous, draggletailed, giddier, dirtier, ostracized, lecherous, profligate, immoral, libertine, danglers, giddy, prodigals, black hearted, conscienceless.

Debauched zıt anlamlı kelimeler, Debauched kelime anlamı

Moral : Ders. Ahlaklı. Dürüst. Kıssadan hisse. Törel. Eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır. Cesurluk, inançlılık ve kişisel bütünlük gibi niteliklerin kazandırdığı ruhsal güç. 2-göz korkutucu tehlikeler karşısında kümece geliştirilen birliktelik duygusu. Tinsel. Prensip sahibi. Ahlak.

Debauched ingilizce tanımı, definition of Debauched

Debauched kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Dissolute. Dissipated.