Deface türkçesi Deface nedir

  • Zarar vermek (bir şeyin yüzeyine).
  • Silmek.
  • Bir belgeyi tahrif etmek.
  • Tahrif etmek.
  • Okunmaz hale getirmek.
  • Bir şeyin yüzeyine zarar vermek.
  • Bozmak.
  • Görünüşünü bozmak.
  • Çirkinleştirmek.

Deface ingilizcede ne demek, Deface nerede nasıl kullanılır?

Defaced : Bozmuş. Görünüşünü bozmak. Tahrif etmek. Bozmak. Çirkinleştirmek. Okunmaz hale getirmek. Bozulmuş.

Defacement : Kazıntı. İçerik bozma. Silme. Bozma. Tahrif. Silinti.

Defacements : Kazıntı. Silme. Bozma. İçerik bozma. Tahrif. Silinti.

Defacer : Bir şeyin yüzeyini bozan veya çirkinleştiren kimse. (görünüşünü) bozan. Barbar. Yıkıcı. Zarar veren. Zarar veren kimse. Görünüşü bozan.

Defacers : Bir şeyin yüzeyini bozan veya çirkinleştiren kimse. Görünüşü bozan. Zarar veren kimse. Yıkıcı. Zarar veren. Barbar. (görünüşünü) bozan.

Defacing : Görünüşünü bozmak. Tahrif etmek. Silme. Bozmak. Çirkinleştirmek. Okunmaz hale getirmek.

Defalcates : Zimmetine para geçirmek. Hesaptan düşürmek. Zimmete para geçirmek. Çalmak. Emanet parayı çalmak. Zimmete geçirmek. Zimmetine geçirmek. Hesaptan indirmek. Tenzil etmek.

Defalcator : Zimmetine para geçiren kimse. Hortumcu olan kimse. Zimmetine para geçiren. Para çalan kimse. Hortumcu.

Defalcations : Zimmete geçirilen miktar. Çalma. Zimmete geçirilen para. Zimmetine geçirme. Zimmetine para geçirmek. Zimmete geçirme. Kusur. Zimmete para geçirme. Eksiklik.

 

Defalcation : Eksiklik. Zimmete geçirilen miktar. Aşırtı. Zimmete para geçirme. Sayışmanlık yazılımları üzerinde gerçeklere uymayacak biçimde değişimler ve düzmecilikler yaparak para aşırma. Zimmetine para geçirmek. Zimmetine geçirme. Kusur. Zimmete geçirilen para.

İngilizce Deface Türkçe anlamı, Deface eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Deface ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Deflower : Yolmak. Bekaretini bozmak. Kızlık bozma. Kızlık zarı bozmak. Çiçeklerini koparmak. Kızlığını bozmak. Harap etmek. Koparmak. Kanına girmek. (güzelliğini vb) bozmak.

Blanking : Sayıyı önlemek (spor terimi). Çıkarmak. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Karartma. Taslaklama delme. Tarayıcı demetin satır başı ya da resim başı yapması sırasında, istenmeyen imlerin ortaya çıkmasını önlemek ve eşleme imleri gibi belirli biçimdeki imleri göndermek için resim bilgisine verilen ara. Tıkama. Silme. Kalıpla kesme.

Scar : Sıyırmak. Dev kaya. Kayalık. Geçmişin izi. Yara veya benzeri patolojik bir değişimin iyileşmesini takiben doku üzerinde bıraktığı, bağ dokusundan ibaret iz, nedbe, sikatriks, skar, eskar. Yara izi. Skar. Sıyrık. Çizmek. Yara izi bırakmak.

Garble : Tahrif. Değiştirmek. Yanlış bir şekilde anlatmak. Bozma. Çarpıtmak. Yanlış bir şekilde nakletmek. Saptırmak. Üzerinde oynama yapmak.

Crouch : Çökmek. Sinmek. İdaho eyaletinde şehir. Çömelme. Çömelmek. Büzülmek.

Addles : Şaşırtmak. Kokuşturmak. Kokmak. Çürütmek. Cılk. Bozulmak (yum.). Çürük. Kokmak (yum.). Kafa karıştırmak.

 

Vitiate : Berbat etmek. Kirletmek. Gücünü azaltmak. Halel getirmek. Geçersiz kılmak. Saptırmak. Halel vermek. Zarar vermek. Etkisini azaltmak.

Defeatured : Şeklini bozmak.

Cancel : Kaldırmak. İşlemden kaldırmak. Boşa çıkarmak. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Nötrleştirmek. Hükümsüz kılmak. Eşitlemek. Herhangi bir nesneyi ya da değeri yazılımdan çıkarma, silme. Sadeleştirmek. Vazgeçmek.

Doctor : Hekim. Doktorluk yapmak. Düzeltmek. Sağaltmak. Bir fakülteyi ya da yüksek okulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yüksek öğrenim aşamasına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir yapıtla gösterenlere verilen san. Doktor. Gemi aşçısı. Yapay balıkçı sineği. Üzerinde oynama yapmak.

Deface synonyms : spoil, distorts, disfigure, blanks, pock, falsifying, addling, falsifies, abashing, affects, blanker, blank out, mar, adulterate, defaced, deform, impair, clear delete, abashes, addle, blot out, blemish, disfiguring, alloy, disfigures, deforming, distort, alloyed, make ugly, affect, blanked, blank, blankest.

Deface ingilizce tanımı, definition of Deface

Deface kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To disfigure. As, to deface a monument. To deface a note, deed, or bond. To deface an edifice. To destroy or mar the face or external appearance of. To injure, spoil, or mar, by effacing or obliterating important features or portions of. To deface writing. To deface a record.