Defacer türkçesi Defacer nedir

  • (görünüşünü) bozan.
  • Zarar veren kimse.
  • Yıkıcı.
  • Görünüşü bozan.
  • Barbar.
  • Bir şeyin yüzeyini bozan veya çirkinleştiren kimse.
  • Zarar veren.

Defacer ingilizcede ne demek, Defacer nerede nasıl kullanılır?

Defacers : (görünüşünü) bozan. Bir şeyin yüzeyini bozan veya çirkinleştiren kimse. Zarar veren kimse. Barbar. Zarar veren. Yıkıcı. Görünüşü bozan.

Deface : Zarar vermek (bir şeyin yüzeyine). Görünüşünü bozmak. Okunmaz hale getirmek. Çirkinleştirmek. Silmek. Bozmak. Tahrif etmek. Bir belgeyi tahrif etmek. Bir şeyin yüzeyine zarar vermek.

Defaced : Çirkinleştirmek. Görünüşünü bozmak. Bozulmuş. Bozmak. Bozmuş. Tahrif etmek. Okunmaz hale getirmek.

Defacement : Bozma. Silinti. Silme. Tahrif. Kazıntı. İçerik bozma.

Defacements : Tahrif. Silme. İçerik bozma. Silinti. Bozma. Kazıntı.

Defalcated : Zimmetine para geçirmek. Hesaptan indirmek. Zimmete para geçirmek. Hesaptan düşürmek. Emanet parayı çalmak. Zimmete geçirmek. Zimmetine geçirmek. Tenzil etmek. Çalmak.

Defalcation : Zimmete geçirme. Kusur. Zimmete geçirilen para. Zimmete para geçirme. Zimmete geçirilen miktar. Çalma. Zimmetine geçirme. Sayışmanlık yazılımları üzerinde gerçeklere uymayacak biçimde değişimler ve düzmecilikler yaparak para aşırma. Eksiklik. Aşırtı.

 

Defalcating : Hesaptan indirmek. Zimmetine para geçirmek. Emanet parayı çalmak. Tenzil etmek. Zimmete para geçirmek. Hesaptan düşürmek. Çalmak. Zimmetine geçirmek. Zimmete geçirmek.

Defacto : Eylemsi. Fiili. Fiilen. Gerçekte yapılan. Bilfiil. Hakikatte. Gerçekte.

Defalcations : Zimmete geçirilen miktar. Zimmetine para geçirmek. Zimmetine geçirme. Kusur. Zimmete geçirme. Zimmete para geçirme. Eksiklik. Zimmete geçirilen para. Çalma.

İngilizce Defacer Türkçe anlamı, Defacer eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Defacer ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Remit : Para göndermek. İptal etmek. Hafiflemek. Kolaylaştırmak. Affetmek. Havale göndermek. Havale etmek (para). Mola vermek. Bağışlamak. (borç veya ceza vb'den) kurtarmak.

Suspend : Sallantıda bırakmak. Uzaklaştırmak. Uzaklaştırma vermek. Askıya almak. İptal etmek (üyelik vb.). Ara vermek. Tecil etmek. Ertelemek. Durdurmak.

Barterer : Mübadeleci. Takasçı. Takas yapan kimse. Değiş tokuşçu. Bir şeyi başka bir şeyle (örneğin mallarla hizmetleri) değiştiren kimse.

Harmers : Zarar veren kişi veya şey.

Destroyer : Yok edici. Torpido ve denizaltı muhribi. Muhrip. Yok edici kimse. Yok edici şey.

Barbaric : Zalim. Vahşi. Acımasız. Uygarlaşmamış. Medeniyetsiz. Kaba saba.

Baneful : Kötü. Zehirli. Öldürücü. Zararlı. Muzır.

Barbarians : Gaddar. Uygarlaşmamış. Zalim. Uygarlaşmamış kimse. Vahşi. Kaba. Yabancı.

Put off : Kaçırmak (iştah). Baştan savmak. Kurtulmak. İleriye almak. Geciktirmek. Üstünden atmak. Ertelemek. Yutturmak. Ötelemek. Canını sıkmak.

Depredatory : Zararlı. Harap edici. Yok edici.

 

Defacer synonyms : slopseller, bibliopolist, slop seller, stock trader, stamp dealer, barrow man, horse trader, cheesemonger, gothics, hold, demolisher, shelve, gothic, fishwife, annihilator, barbarous, merchant, vitiators, vitiator, injurers, devastating, monger, annihilators, bursting, merchandiser, bestial, wasteful, damager, catawampus, goth, harmer, hunnish, cancel.

Defacer zıt anlamlı kelimeler, Defacer kelime anlamı

Defacer antonyms : good person.

Defacer ingilizce tanımı, definition of Defacer

Defacer kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One who, or that which, defaces or disfigures.