Defacement türkçesi Defacement nedir

Defacement ingilizcede ne demek, Defacement nerede nasıl kullanılır?

Defacements : Tahrif. Silme. Bozma. İçerik bozma. Kazıntı. Silinti.

Deface : Bozmak. Görünüşünü bozmak. Tahrif etmek. Okunmaz hale getirmek. Zarar vermek (bir şeyin yüzeyine). Bir şeyin yüzeyine zarar vermek. Çirkinleştirmek. Silmek. Bir belgeyi tahrif etmek.

Defaced : Bozmak. Görünüşünü bozmak. Okunmaz hale getirmek. Bozulmuş. Çirkinleştirmek. Bozmuş. Tahrif etmek.

Defacer : (görünüşünü) bozan. Barbar. Zarar veren. Bir şeyin yüzeyini bozan veya çirkinleştiren kimse. Yıkıcı. Görünüşü bozan. Zarar veren kimse.

Defacers : Yıkıcı. Zarar veren. Bir şeyin yüzeyini bozan veya çirkinleştiren kimse. Zarar veren kimse. Görünüşü bozan. Barbar. (görünüşünü) bozan.

Defaces : Silmek. Bozmak. Zarar vermek (bir şeyin yüzeyine). Görünüşünü bozmak. Tahrif etmek. Çirkinleştirmek. Okunmaz hale getirmek. Bir şeyin yüzeyine zarar vermek. Bir belgeyi tahrif etmek.

İngilizce Defacement Türkçe anlamı, Defacement eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Defacement ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Scrapings : Kazıntılar.

Erasures : Silinmiş yer. Silinti silme. Silinen şey. Terkin.

 

Annulment : Kaldırma. Fesh. İptal. Iskat. İlga. Evliliğin iptali. Yokarma. İhlal etme. Fesih.

Manipulations : Manipülasyonlar. Hile. El ile işletme.

Annul : Herhangi bir nesneyi ya da değeri yazılımdan çıkarma, silme. Çevirmek. Fesh etmek. İlga etmek. Sözleşme vb'ni bozmak. İptal etmek. Hükümsüz kılmak. Kaldırmak. Bozmak.

Breaking : Kopma. Zorla girme. Meskene tecavüz. Ufalanma. Yanlarında geniş ünlüleri daraltma etkisi yapan bazı ünsüzlerin etkisi altında geniş ünlülerin a > ı, o > u, e > i, ö > ü biçimindeki daralma olayı. bu olay yazı dilindeki bazı örnekler dışında anadolu ağızlarında yaygındır. çağır- > çığır-, az > ız, yeni > yini, varınca > varıncı, oraya > orıya, beyit > biyit, böyük > büyük, ova > uva, sovan > suvan, telefon > telefun, başla-yor > başlıyor, oyna-yor > oynuyor, sürükle-yor > sürüklüyor vb. Kıran. Kırma. Kırılma.

Falsification : Oynama. Tahrifat. Taklit. Uydurma. Değiştirme. Bir malın içine niteliğini bozmak amacıyla başka maddeler katma. Belgelerde düzmecilik yoluyla değişiklik yaparak başkalarına dokuncalı olacak durumda kendisine çıkar sağlama. Düzmecilik.

Changing : Değiştirme. Değişme. Değişim. Değişerek. Mütehavvil. Değişmişlik. Değişen.

Breakings : (kuyruk veya sıra) kaynak yapma. Parçalama. Kopma. Ufalanma. Zorla bir binaya girme. Kıran. Zorla girme. Kırma. Kırılma.

Rasure : Belge üzerindeki silinti. Belge üzerindeki kazıntı.

Defacement synonyms : distortion, cancellation, erasure, disfiguration, abolishment, damage, garbles, erasion, deletion, brimful, erasions, cancellations, deleting, blanking, hurt, disfigurement, harm, delete, cancel, bungle, crossing out, scraping, corruption, cancelation, blotting, scathe, conversion, manipulation, deconvolution, defacements, deleted, annulments, falsifications.

 

Defacement ingilizce tanımı, definition of Defacement

Defacement kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Obliteration. Injury to the surface or exterior. The act of defacing, or the condition of being defaced.