Dekoratörlük nedir, Dekoratörlük ne demek

  • İç mimarlık

Dekoratörlük kısaca anlamı, tanımı:

Dekoratör : Bir alanı kullanım ve estetik bakımından ele alıp insanın fiziksel ve ruhsal özelliklerine uygun olarak tasarlayan kimse. Tiyatro, opera vb. dekorlarını tasarlayan sanatçı. İç mimar.

Dekor : Bir yere süsleme amacıyla verilen düzen. Görünüş, manzara. Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen perde, aksesuar vb. ögelerin bütünü.

Mimarlık : Belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatı, mimari. Mimar olma durumu, mimarın işi ve mesleği.

İç mimarlık : Bir yapıyı, kullanım ve estetik bakımından ele alıp insanın fiziksel ve ruhsal özelliklerine uygun olarak tasarlama, iç mimari, dekoratörlük.

İç : Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm. Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım. Nesnelerin veya kimselerin arasında bulunan nesne veya kimse, ara. Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım. Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı. Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan. Ten ile dış giysiler arası. Oyuk şeylerin boşluğu. İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan. Muhteva. Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri. Mide, bağırsak, karın. Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan.