İhtilaf nedir, İhtilaf ne demek

İhtilaf; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık

"İhtilaf" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Yirmi beş senedir bir tek idare adamıyla ihtilafı olmamıştı." - R. N. Güntekin

Hukuki terim anlamı:

çekişme, anlaşmazlık.

İhtilaf kısaca anlamı, tanımı:

İhtilafa düşmek : Anlaşamamak, bozuşmak, uyuşamamak.

Ayrılık : Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması. Düşünce, görüş veya duygu arasındaki uymazlık, mübayenet. Ayrı olma durumu. Birinden uzak düşme, firak, firkat.

Anlaşmazlık : İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilaf, ikilik, maraza, sürtüşme.

Aykırılık : Aykırı olma durumu, mugayeret, muhaliflik, muhalefet, tehalüf.

Uyuşmazlık : Son sesi -k olan bir sözcüğe -k ile biten bir ek getirildiğinde ilk -k sesinin düşmesi olayı: küçükcük > küçücük gibi. Uyuşmama durumu.

İhtilaf ile ilgili Cümleler

  • İki ülke bu ihtilaf üzerine politik bir anlaşmaya vardı.
  • Bu görüş ihtilaflıdır.
  • Birçok şeyde ihtilafa düşmemize rağmen anlaştığımız bazı şeyler var.
  • Bu ihtilaf ötesi.
  • Bir ihtilaf yaşıyor gibi görünüyorlar.
  • Bu konuda çok fazla ihtilaf var.

Diğer dillerde İhtilaf anlamı nedir?

 

İngilizce'de İhtilaf ne demek? : n. disagreement, controversy, difference, dispute, discord, disunion, disunity, scission, strife, dissension

Fransızca'da İhtilaf : différend [le]

Almanca'da İhtilaf : n. Streitfall

Rusça'da İhtilaf : n. разногласие (N), конфликт (M), оппозиция (F)