Demanded türkçesi Demanded nedir

Demanded ile ilgili cümleler

English: Ali demanded an apology.
Turkish: Ali bir özür talep etti.

English: Ali demanded his money back.
Turkish: Ali parasını geri istedi.

English: Ali and Mary demanded better working conditions.
Turkish: Ali ve Mary daha iyi çalışma koşulları talep etti.

English: Ali demanded an explanation.
Turkish: Ali bir açıklama talep etti.

English: Ali demanded a refund.
Turkish: Ali bir geri ödeme talep etti.

Demanded ingilizcede ne demek, Demanded nerede nasıl kullanılır?

Demanded an explanation : Zorla bir açıklama istedi. Bir açıklama talep etti. Bir cevap istedi.

Demanded his pound of flesh : İntikam istedi.

Change in quantity demanded : İstem miktarındaki değişme. Talep miktarının değişmesi. İstemi belirleyen diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatında meydana gelen değişmeye bağlı olarak istem miktarında ortaya çıkan değişme, diğer bir deyişle istem eğrisi üzerindeki hareket.

Individual quantity demanded : Bir tüketicinin belli bir fiyat düzeyinden satın almak istediği mal miktarı. Bireysel istem miktarı.

Quantity demanded : Talep edilen miktar. İstem miktarı. Alıcıların belli bir dönemde piyasada değişik fiyatlardan satın almayı istediği mal ve hizmet miktarı. krş. istem eğrisi, bireysel istem eğrisi, faktör istemi.

 

Demand an explanation : Zorla bir açıklama istedi. Bir cevap istedi. Bir açıklama talep etti.

Redemanded : Tekrar talep etmek.

Demand assignment multiple access : İstek güdümlü çoklu erişim. İstek güdümlü çok erişimli.

Demand assignment : İsteme göre paylaştırma. İstek güdümlü paylaştırma.

Demand curve : Talep eğrisi. Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, tüketicilerin o maldan satın almayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle bireysel istem eğrilerinin yatay toplamından elde edilen eğri. Çeşitli fiyatları baz alarak tüketicilerin satın alacakları miktarları gösteren eğri. İstem eğrisi.

İngilizce Demanded Türkçe anlamı, Demanded eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Demanded ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Take : Kavramak. Yazmak. Ele almak. Çekim. Kabul edilmek. Etkili olmak. Çevirmek. (fotoğraf) çekmek. Pay. Avalanan hayvan miktarı.

Cry for : Çok ihtiyacı olmak. Ağlamak. -i çok gerektirmek.

Pretend : Yapar gibi görünmek. Rol kesmek. İddiada bulunmak. Bahane etmek. Gelmek. Numarası yapmak. Yalandan yapmak. (yalandan) -miş gibi yapmak. -miş gibi davranmak.

Govern : Yönlendirmek. Kontrol etmek. Kullanmak. Çevirmek. Hüküm sürmek. Etkilemek. Almak (dilbilgisi terimi). Frenlemek. Mürebbiyelik yapmak. Hükmetmek.

Invoked : Yardım istemek. Yakarmak. Hatırlatmak. Yalvarmak. (tanrıya) yakarmak. Başlatmak. Başvurmak. Davet etmek. Çağırmak.

 

Requisition : Gerek. Lüzum. İsteme. Elkoyma. El koyma (askeri terim). Resmen istemek. İstek. Talep.

Stake out a claim : Sahip çıkmak.

Be spoiling for : Aramak. Aranmak.

Inquire about : Hakkında bilgi almak istemek. Birisi hakkında bilgi edinmek. Sorup soruşturmak. Hakkında bilgi almak. Bilgi edinmeye çalışmak. Bilgi aramak. Hakkında bilgi edinmek.

Ultimatum : Ültimatom. Benimsetme bildirisi.

Demanded synonyms : margin call, insistence, bespeak, ask, make a request, inquire, cry out for, enquiring, draw, require, insisting, enquires, adjures, claims, ask for trouble, postulate, challenge, call for, adjure, be after, beg, assert, pretending, consults, enquired, necessitate, begged, enquire, demand, claim, beg for, besought, inquires.

Demanded zıt anlamlı kelimeler, Demanded kelime anlamı

Obviate : İzale etmek. Önüne geçmek. Yetmemek. Çare bulmak. Halletmek. Önlemek. Gidermek. Karşılamamak. Gereksiz kılmak. Çözmek.

Inactivity : Durgunluk. Tesirsizlik. Etkisizlik. Tembellik. Üşengeçlik. Hareketsizlik. Avarelik.