Obviate türkçesi Obviate nedir

Obviate ingilizcede ne demek, Obviate nerede nasıl kullanılır?

Obviate a danger : Riske rağmen ilerlemek. Tehlikeye rağmen gelişme kaydetme.

Obviate a difficulty : Bir engeli gidermek. Bir zorluğun üstesinden gelmek.

Obviated : Halletmek. Üstesinden gelmek. Yetmemek. Çözmek. Gereksiz kılmak. Karşılamamak. İzale etmek. Çare bulmak. Gidermek. Önlemek.

Obviates : Yetmemek. Gidermek. Bertaraf etmek. Üstesinden gelmek. Çare bulmak. Önlemek. İzale etmek. Önüne geçmek. Karşılamamak. Halletmek.

Obviating : İzale etmek. Halletmek. Önüne geçmek. Karşılamamak. Çare bulmak. Çözmek. Yetmemek. Gidermek. Gereksiz kılmak. Önlemek.

Obvious hint : Kolayca anlaşılan ima. Vurgulu ve açık ima.

Obverse : Ön yüzü (para veya madalyon). (para) ön yüz. Meselenin öbür yanı. Yüzü dönük. Yüz. Ters önerme. Yüz tarafı. Yüz (para, madolyon vb).

Be obvious : Meydana vurmak.

Obversely : Tersinden. Tersine çevirerek. Ters açıdan.

Obviousness : Besbelli olma. Besbellilik. Açıklık. Aşikarlık.

İngilizce Obviate Türkçe anlamı, Obviate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Obviate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Decipher : Kripto çözmek. Anlamını çözmek. Şifre çözmek. Kod çözmek. Yorumlamak. Deşifre etmek. Kod açmak. Çözmek (şifre vb).

Foreclose : Yasal bir hakkı kaldırmak. Parayı ödemediği için ipotekli malı sahibinin elinden almak. Yasaklamak. Bir hakkı kaldırmak. Reddetmek. Zamanından önce yapmak. Menetmek. Rehni paraya çevirme. Engel olmak.

Averts : Menetmek. Çevirmek. Yön değiştirmek. Meydan vermemek. Defetmek. Başka tarafa çevirmek. Engellemek.

Wiping out : Kayaktan düşme veya snowboard yaparken yaralanma. Silmek. Öldürmek. İflas etmek. Silme. Temizlemek. Yok etme. Ortadan kaldırma. Yok etmek.

Run short of : Azalmak. Tükenmek. Kıtlaşmak. Az kalmak. Malzemesi tükenmek.

Relieved : Hafiflemiş. Belirginleştirmek. Hafifletmek. Ferahlamış. Dikkat çekmesini sağlamak. Rahatlamış. Dindirmek. Torna etmek. Kabartma yapmak. Renk katmak.

Fall short of : Az gelmek. Beklentileri karşılayamamak. Aşağı kalmak. Bekleneni verememek. Yeterli olmamak. Umduğu gibi çıkmamak. Eksik gelmek. Tükenmek. Yetersiz kalmak.

Forestall : Erken davranıp önlemek. Pusu kurmak. İşini bozmak. Stoklamak. Önce davranmak. Engel olmak. Önce davranıp engellemek. Önceden yapmak.

Eliminates : Elenmek. Çıkarmak. Aradan kaldırmak. Yok etmek. Elimine etmek. Saf dışı etmek. Atmak. Elemek.

 

Arrest : Götürmek. Bitirmek. Geliş. Hukuk, veterinerlik alanlarında kullanılır. El koymak. Durdurmak. Arrest. Durma, sürekli olan hareketin veya faaliyetin durması. Dikkatini çekmek. Önünü almak.

Obviate synonyms : forefend, break the back of, assoil, allayed, precluded, remedy, fell short of, deciphers, decodes, averted, forfend, avoids, clinch, avoided, compensates, come short of, clear up, cures, coming through, bank, decoded, completes, forbid, decode, deciphering, accomplishes, cut loose, remedied, preclude, complete, precludes, make redundant, dispense with the need for.

Obviate zıt anlamlı kelimeler, Obviate kelime anlamı

Necessitate : Gerektirmek. Gerekli kılmak. Lüzum göstermek. Zaruri kılmak. Zorunlu hale getirmek. Zorunlu kılmak. İcap etmek. İcap ettirmek. Gerekmek. Gerek göstermek.

Obviate ingilizce tanımı, definition of Obviate

Obviate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To meet in the way.