Denetimli nedir, Denetimli ne demek

Denetimli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Denetlenmiş olan

Denetimli kısaca anlamı, tanımı:

Denetim : Denetleme.

Denet : Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi. Denetleme işi, teftiş.

Denetimli alan : Işınımdan korunmak için gerekli önlemlerin uygulandığı ve içindeki bireyin alabileceği doz miktarının çalışanlar için öngörülen yıllık %30 doz eşdeğerini geçemeyeceği, girişi sınırlandırılmış alan.

Denetimli atmosfer : Isıl işlemin istenilen biçimde olmasını sağlayan, bileşimi denetimli olan atmosfer.

Denetimli değişken : Kendisiyle aynı yönde etkide bulunacak ya da etkilerini saptıracak etkenlerden yalıtılmış değişken, bk. denetimsiz değişken, yalıtım.

Denetimli deneyim : Bir varsayımın sınanması için iki ayrı inceleme biriminden ya da birimler dizisinden birine belli bir uyarının, bir etkenin uygulanıp öbürüne uygulanmaması ve sonuçların karşılaştırılması yöntemi.

Denetimli gecekondu : Bir konut izlencesinin gereği olarak, devletin ve yerel yönetimlerin belirleyecekleri yerleşme alanlarında, kırsal alanlardan kentlere göçmüş yoksul ya da dar gelirli ailelerin, alt yapısı kamuca hazırlanmış yerbölümler üzerinde kamu yönetimlerince görevlendirilen uygulayım çalışmanlarının gözetimi altında yapacakları, süreye ve olanakların genişlemesine koşut olarak iyileştirilebilèn gecekondu türü konut. bk. akkondu.

 

Denetimli gözlem : [Bakınız: dizgeli gözlem]

Denetimli ısıtma : Belli bir ısıtma hızına göre düzenlenmiş ısıtma işlemi.

Denetimli soğutma : Belli bir soğutma hızına göre düzenlenmiş soğutma işlemi.

Denetimlilik : Denetimli olma durumu.

Diğer dillerde Denetimli anlamı nedir?

İngilizce'de Denetimli ne demek? : n. controlled, regulated, monitored; managed, restrained

n. inspection, act of looking over carefully and critically; official examination, review; supervision, direction, management, administration

n. control, check, test, audit, review, superintendence, governance, discipline