Denetim nedir, Denetim ne demek

"Denetim" ile ilgili cümleler

 • "Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır." - Anayasa

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: sağlama]

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Eğitim ve öğretim çalışmalarının yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre yapılıp yapılmadığının incelenmesi, yoklanması ve soruşturulması işi.

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Değişkenlerin belli değerler arasında kalmasını sağlama işlemi.

Hukuki terim anlamı:

murâkabe, teftîş. ~ katı ( orunu ) : teftîş makamı.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve rapor edilmesi amacı ile bir uzman birimi tarafından kanıt toplama ve değerlendirme süreci. zıt anlamlısı iç denetim, dış denetim

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Denetlik yardımıyla görüntünün ya da sesin niteliğini izleme işi.

Bilimsel terim anlamı:

İşlemlerin tümünün sonuna kadar yazılımı ve tekrar gözden geçirilmesi, plan ve amaçlar çerçevesinde bu işlemlerin çözümlenmesi, önceden planlanmış amaçlara ulaşılmak için bu işlemlerin plana göre yönetilmesi ve gerektiğinde gerekli değişikliklerin yapılması.

 

Tecimsel kuruluşlara ilişkin sayışımların düzeninde olup olmadığı, yasaları, tüzük ve yönetmeliklerine uygun bir yönde doğru olarak yürütülüp yürütülmediği izlenilmek üzere yapılmış olan inceleme ve denetlemeler.

Bir olay ya da işlemin, istenilen biçimde gerçekleşmesini sağlamak için değişkenleri düzenleme işi.

genel uygulayım: Bir uygulayımsal olay ya da işlemin, istenilen biçimde gerçekleşmesini sağlayan değişkenleri düzenleme işlemi.

Veri derleme sürecinde güvenirlik ve geçerlik gerekçeleriyle araçların ölçünlenmesi ve değişkenlerin egemenlik altına alınmasına ilişkin gözlem ya da ölçüm önlemlerinin tümü.

İngilizce'de Denetim ne demek? Denetim ingilizcesi nedir?:

control, audit, inspection, auditing, [ing.monitoring

Denetim anlamı, kısaca tanımı:

Denetim kurulu : Denetleme kurulu.

Denetim noktası : Denetleme yapılmış olan yer.

Denetim pulu : Devletçe verginin kesildiğini gösteren etiket, bandrol. Paketlerin, şişelerin ağızlarına konulan şerit veya etiket, bandrol.

İç denetim : Bir kurumun çalışmalarını geliştirmek, onlara değer katmak amacı güden bağımsız, nesnel bir güvence ve danışmanlık işi.

Ön denetim : Yapılması düşünülen bir işe başlamadan önce gereken araştırmanın ve incelemenin yapılması.

Öz denetim : Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması, otokontrol.

Sıkı denetim : Sansür.

Alan denetimi : Bir elektrik motorunda alan akımının büyüklüğü değiştirilerek elde edilen denetim.

Yargı denetimi : Yargı düzeninin sağlanması amacıyla yargı kurulları veya organları tarafından gerçekleştirilen denetim.

Denet : Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi. Denetleme işi, teftiş.

Denetimci : Denetim işini yapan kimse.

Denetimcilik : Denetimci olma durumu.

Denetimli : Denetlenmiş olan.

Denetimsiz : Denetlenmiş olmayan.

Denetimsizlik : Denetimsiz olma durumu.

Denetleme : Denetlemek işi. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılmış olan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol.

Denetim avı : Denetilen koşulların çok değiştiği aşırı tedirginlik hali.

Denetim aygıtı : Değişik doğal koşullarda toplam ışımetkinlik yeğinliğinin düzeyini denetlemeye yarayan aygıt.

Denetim birimi : Bilgisayarın değişik bölümleri arasında eşgüdüm sağlayan ve işlemler üzerinde denetim görevini yapan bilgisayar donanım bölümü.

Denetim çizeneği : (Nitelik denetimi) Bir üretim sürecinin yinelemeli örneklemine ilişkin bazı veri noktalarının, alt ve üst denetim sınırlan olarak bilinen iki çizgi dışında kalıp kalmadıklarını göstermek için kullanılan çizenek. anlamdaş nitelik denetim çizeneği.

Denetim çubuğu : Reaktör kalbine yerleştirilerek, zincir tepkimesi düzeyini denetlemeye yarayan bor, kadmiyum, zirkonyum gibi elementlerden yapılan soğurucu unsur.

Denetim çubukları : Bir çekirdeksel tepkileşimlikte erke üretimim denetlemek için kullanılan kadmiyumdan ya da bor çeliğinden yapılmış çubuklar.

Denetim dönemi : İki denetim yazanağı arasında geçen süre.

Denetim düzeltmesi : Sayışımların denetim ve incelenmesi sırasında yapılan düzeltme.

Denetim düzenleci : Sayışımları incelemeye başlamadan önce yapılan düzenleme.

Denetim kafesi : Bir eksicik borusunda üst-üşek akımını denetlemek için gerekti imlem geriliminin uygulandığı kafes.

Denetim ile ilgili Cümleler

 • Denetimler ne işe yarıyor?
 • Denetimlerin artırılması gerektiğini söylediler.
 • Denetim oldukça baştan savmaydı.
 • Denetime ihtiyacın var.
 • Denetim olmadan Tom'u oraya bırakamayız.
 • Denetimdesiniz.
 • Denetimdeyiz.
 • Ali beni denetimde bıraktı.
 • Gazetecinin asıl görevi denetimdir.
 • Yazım denetimi genellikle yazım hatalarınızın çoğunu yakalayacaktır.
 • Tom'un bazen biraz denetime ihtiyacı var.
 • Her şeyim denetim altında.
 • Türkiye'deki asansörlerin yüzde 50'si denetimsiz.
 • Burada denetimdeyiz.

Diğer dillerde Denetim anlamı nedir?

İngilizce'de Denetim ne demek? : n. control, check, test, audit, review, superintendence, governance, discipline

Fransızca'da Denetim : contrôle [le], inspection [la], surveillance [la]

Almanca'da Denetim : n. Kontrolle

Rusça'da Denetim : n. проверка (F)