Denetim noktası nedir, Denetim noktası ne demek

  • Denetleme yapılmış olan yer

Bilimsel terim anlamı:

Denetim aygıtının sağladığı sıcaklık, basınç ya da bağıl nem.

İngilizce'de Denetim noktası ne demek? Denetim noktası ingilizcesi nedir?:

checkpoint, control point

Denetim noktası tanımı, anlamı:

Denetim : Denetleme.

Denet : Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi. Denetleme işi, teftiş.

Nokta : Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Sınır, derece, radde. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Yer. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Orta nokta. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Nöbetçi bulunan yer.

Denetleme : Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılmış olan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol. Denetlemek işi.

Yer : Gezinilen, ayakla basılan taban. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Yerküre. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. İz. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Durum, konum. Önem. Durum, konum, vaziyet. Ülke. Görev, makam.

Diğer dillerde Denetim noktası anlamı nedir?

İngilizce'de Denetim noktası ne demek? : checkpoint, control point