Derviş nedir, Derviş ne demek

Derviş; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Bir tarikata girmiş, onun kurallarına ve törelerine bağlı kimse, alperen.
  • Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse.
  • Kırlangıç balığının küçüğü
  • Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse.

Derviş isminin anlamı, Derviş ne demek:

Erkek ismi olarak; Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse. Alçak gönüllü, hoşgörülü kimse.

Derviş hakkında bilgiler

Derviş, bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat yaşayan kişi.

Farsça bir kelime olmakla birlikte bütün müslüman milletlerin dillerine girmiş olan derviş, esas itibariyle "muhtaç, fakir" anlamlarına gelir, Tasavvufi mana itibarı ile Allah fakiri, Allah'a muhtaç olduğunu hisseden, Allah'ı talep eden, Ehl-i Suffa (Peygamberin en yakın arkadaşları) anlamında derviş sıfat olarak kullanılmıştır. Dervişân da derviş kelimesinin çoğuludur.

Muhammedi şeriatta biat edilen evliyayı Allah'a vesile kabul edip, İslam'ın esaslarını yerine getirmek için söz veren sadakat ve samimiyeti esas kabul edip Allah'a bağlanan, zamana göre bağlı olduğu mürşidinin tasavvufi ögretisi üzere yaşamaya çalışan, Allah adamı, ehl-i hal olarak da anılır. Allah'a giden yol olarak kabul edilen tarikatler, dervişlerin üniversitesi olmuştur.Derviş mürşidinin tasarrufatı altında adedini mürşidin belirlediği Allah'ın zikri ile meşgul olup nefsindeki kötülüklerden arınıp insan olabilme, Allah'a kulluk yapabilme gayretiyle yaşar. Mutasavvifi en büyük derviş olarak Muhammed'i kabul eder.

 

http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/viewFile/417/409

Derviş ile ilgili Cümleler

  • Dervişlik olaydı taç ile hırka, ben de alırdım otuza kırka.
  • Sabreden derviş muradına ermiş.
  • Kel dervişin cavlağına vurdun, gördün mü nolduğunu?
  • Dervişin fikri neyse zikri de odur.
  • Bekleyen derviş muradına ermiş.

Derviş tanımı, anlamı:

Tarikat : Aynı dinin içinde birtakım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan, bazı ilkelerde birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri.

Dervişin fikri ne ise zikri de odur : "insan, önem verip düşündüğü şeyi konuşmaktan kendisini alamaz" anlamında kullanılan bir söz.

Dervişane : Dervişçe.

Dervişçe : Dervişe yakışır bir biçimde, dervişane.

Dervişlik : Derviş olma durumu.

Harman sonu dervişlerin : Herhangi bir paylaşmada veya işte sona kalanların kazançlı çıkmaları durumunda söylenen bir söz.

Harman sonu dervişlerindir : "herkesin bol bol yararlandığı şeylerin artakalanından alçak gönüllüler yararlanır" anlamında kullanılan bir söz.

 

Sabreden derviş muradına ermiş : "beklemesini bilen kimse sonunda amacına ulaşır" anlamında kullanılan bir söz.

Kural : Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke.

Törel : Töreye uygun olan. Töre ile ilgili.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Alperen : Mücahit. Derviş.

Yoksul : Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), yoksuz, varlıksız, variyetsiz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı. İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz.

Çilekeş : Hayatı boyunca birçok sıkıntı ve üzüntü çekmiş (kimse).

Alçak : Kısa (boy). Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı. Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain. Aşağıda olan, yüksek olmayan (yer).

Şeyh : Tarikat büyüğü veya tarikat kollarından birinin başında bulunan kimse. Arap kabile ve aşireti başkanı. Tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse.

Kırlangıç : Osmanlı donanmasında yer alan, karakol ve keşif işlerinde kullanılan, yelkenli ve kürekli küçük bir tür savaş gemisi. Köyleri dolaşarak göz hastalıklarını ve özellikle akbasmayı iyi ettiğini öne süren sahte hekim. Öküz arabasında arka dingil ve tekerlekleri özeğe bağlayan çatal ağaç. Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo).

Derviş-libas olmak : Derviş kalığına girmek

Dervişali : Erzurum şehri, Hınıs belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Dervişani : (dervişa:ni:) Bir erkek ismi olarak anlamı; Dervişlere ait.

Dervişcemal : Tunceli ilinde, Hozat ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Dervişçimli : Kahramanmaraş şehri, Gücük nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Dervişhan : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Alçak gönüllü hükümdar.

Dervişhasan : Diyarbakır ili, Mermer nahiyesine bağlı bir bölge.

Dervişler : Adana şehri, Seyhan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Dervişli : Osmaniye kenti, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Uşak şehri, Eşme ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Diğer dillerde Derviş anlamı nedir?

İngilizce'de Derviş ne demek? : n. dervish, fakir, santon, marabout

Fransızca'da Derviş : derviche [le]

Almanca'da Derviş : n. Derwisch

Rusça'da Derviş : n. дервиш (M), нищий (M)