Desired türkçesi Desired nedir

Desired ile ilgili cümleler

English: Burak desired to kill Tugba.
Turkish: Burak Tuğba'yı öldürmeyi arzu etti.

English: Evening dress is desired.
Turkish: Akşam elbisesi tercih edilir.

English: All of us try to be what none of us couldn't be except when some of us were what the rest of us desired.
Turkish: Bazılarımız geriye kalanlarımızın arzu ettikleri şey oldukları zaman hariç, hepimiz hiçbirimizin olamadığını olmaya çalışırız.

English: If you want to sound like a native speaker, you must be willing to practice saying the same sentence over and over in the same way that banjo players practice the same phrase over and over until they can play it correctly and at the desired tempo.
Turkish: Eğer bir yerli gibi konuşmak istiyorsan, banço çalanların aynı parçayı onu doğru ve istenilen tempoda çalabilinceye kadar defalarca pratik yaptıkları aynı şekilde söylemeyi pratik yapmaya istekli olmalısın.

English: She managed to get what she desired easily.
Turkish: Arzu ettiğini kolaylıkla alabildi.

Desired ingilizcede ne demek, Desired nerede nasıl kullanılır?

Desired access rights : İstenilen erişim hakları.

Desired value : İstenilen değer. İstek değeri.

If desired : Arzu edilirse.

 

Leave much to be desired : Hiç doyurucu olmamak. Çok yetersiz olmak.

Leaves something to be desired : İyileştirilmesi gerekiyor. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Düzeltilmesi lazım.

Carnal desire : Cinsel zevkler arzusu. Cinsel arzular.

A streetcar named desire : Oyundan uyarlanan ve merhum marlon brando'nun rol aldığı film. Arzu tramvayı. Tennessee williams'ın oyunu.

Excessive sexual desire : Şehvet düşkünlüğü.

Earnest desire : Kuvvetli arzu.

Consuming desire : Şiddetli arzu.

İngilizce Desired Türkçe anlamı, Desired eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Desired ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Current : Şimdiki. Yaygın. Akarsu debisi. Suyun akışı. Tedavüldeki. Elektrik yükünün aktarım hızı. Akım. Bir iletken özdek içinde özgür eksiciklerin, eksi ve artı üşerlerin elektriksel alan etkisi ile akışları. Birim zamanda, dik bir kesitten geçen özdek, kıvıl yük vb. ilişkin nicelik. Geçerli.

Loved : Sevgili. Aşık.

Beloved : Canan. Habib. Can. Canım. Sevgili. Aziz.

Valid : Kanuni. Mantıklı. Haklı. Varid. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Geçerli. Yasal. Sağlam. Sağlam temele oturtulmuş. Cari.

Preferred : Tercih nedeni. Ayrıcalıklı. Rüçhanlı. İmtiyazlı. Tercih edilmiş. Tercihli. Öncelikli. Tercih edilen. Gözde.

 

Deficient : Eksik kalan. Noksan. Kifayetsiz. Yetersiz. Eksik. Açık. Gerekli olan. Güdük. Zayıf.

Transitable : Aktarılabilir. Devredilebilir. Transfer edilebilir. Paraya çevrilebilir. Geçirilebilir. Elverişli. Yapılabilir. İletilebilir. Uygulanabilir. Geçilebilir.

Loveable : Sevimli. Sevilir.

Requisite : İhtiyaç. Gereç. Gerekli şey. Zaruri. Zorunlu. İster. Lazım. Mecburiyet. Bir durum, koşul ya da bağlamın gerekli öğelerinden her biri.

Embraceable : Kabul edilebilen. Bağra basılabilir. Benimsenebilen. İçine alınabilen. Sarmalanabilen. Kabul edilebilir. Sarılınabilen. Sarılabilir. Kucaklanabilir. Kucaklanabilen.

Desired synonyms : coveted, wanted, integral, covetable, material, obligatory, solicited, received, ought, craved, rife, popular, asked, needfuls, liked, in force, necessary, imperative, adored, passable, requested, sought after, oughts, desirable, needful, indispensable, lovable, essential, needed, willed, well liked, darlings, acceptable.

Desired zıt anlamlı kelimeler, Desired kelime anlamı

Undesirable : İstenmeyen. Sakıncalı. İstenilmeyen kişi. Sevilmeyen kimse. Hoş karşılanmayan. Nahoş. İstenmeyen kimse. Hoşa gitmeyen. İstenilmeyen.

Unwanted : İstenmeyen. İstenmedik. İstenilmeyen. İstenmemiş.