Requisite türkçesi Requisite nedir

 • Elzem.
 • Bir durum, koşul ya da bağlamın gerekli öğelerinden her biri.
 • İhtiyaç.
 • Gereklilik.
 • Zaruri.
 • Lazım.
 • Gerekli şey.
 • Mecburiyet.
 • Malzeme.
 • Zorunlu.
 • İster.
 • Gerekli.
 • Gereç.
 • Lüzum.

Requisite ingilizcede ne demek, Requisite nerede nasıl kullanılır?

Pre requisite : Ön gereksinim. Ön koşul.

Requisiteness : Gereklilik.

Requisites : Gereç. Malzemeler. Gerekli parçalar. Gerekli şey. Gereçler. Malzeme.

Office requisites : Büro malzemeleri. Büro ihtiyaçları. Ofis gereçleri.

Corequisite : Yanister. Yanıster. Yankoşul. Yan koşul.

Derequisition : Resmi elkoymayı kaldırmak. Eski sahibine iade etmek. Resmi el koymayı kaldırma.

Prerequisites : Ön koşullar. Önceden gerekli şey.

Requisition : El koyma (askeri terim). Elkoyma. Gerek. Resmen istemek. İsteme. Talep etmek. Talep. İstek. İstemek. Lüzum.

Requisitioning : Talep etmek. El koymak (askeri terim). İstemek. Resmen istemek.

Requisitioners : Talebi yapan kişi veya alıcı firma. Talep eden veya isteyen kimse. Satın almaya karar veren kimse. Talebi yapan kişi.

İngilizce Requisite Türkçe anlamı, Requisite eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Requisite ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Essentialness : Gerçeklik. Elzemlik. Esaslı olma durumu. Hakiki olma. Temellilik. Başlıca olma durumu. Esas olma. Zorunluluk. Esaslılık.

 

Equipments : Donanım. Ekipman. Doğuştan olan özellikler. Araç gereç. Teçhizat.

Determination : Tahdit. Saptama. Karar. Saplantı. Belirlenme. Tayin. Belirtme. Kararlılık. Niyet.

Exigence : Gerek. Acil durum. Zorunluluk.

Must : Meli. Kızmış hayvan. Şıra. -malı. Gerekmek. Şart. -meli. Kızgınlık. Kızgın fil.

Indispensability : Kaçınılmazlık. Bir durum ya da olayın oluşturucu öğelerinin onsuz olamaması. Zorunluluk. Vazgeçilmezlik.

Requisitioned : El koymak (askeri terim). İsteme. Gerek. Talep etmek. Elkoyma. İstemek. Resmen istemek. Talep. İstek.

Desiderata : İstence listesi. Varlığı aranan şeyler. Aranılan vasıf. Boşluk. İstenen şey. Arzu edilen şey. Kitaplığa getirtilmesi istenen ama henüz sağlanamamış olan yapıtların listesi. bir araştırıcının çalıştığı ve üzerinde bilgi edinmek istediği konu ya da konular listesi. Eksikler. Arzulanan şeyler.

Instruments : Ameliyat aletleri. Aletler. Dökümanlar. Araç gereç. Göstergeler. Belgeler. Enstrümanlar. Edevat.

Indispensableness : Hayatilik. Olmazsa olmazlık. Zorunluluk. Vazgeçilmezlik.

Requisite synonyms : musting, desideratum, musts, materiels, thing, requisitions, equipment, oughts, crucials, kit, exigences, materiality, farfetched, exigencies, impeditive, want, requisition, integral, obligations, force majeure, kits, wanted, enforced, rental, material, occasion, necessariness, crucial, staff, materiel, affined, deprivations, compulsives.

Requisite zıt anlamlı kelimeler, Requisite kelime anlamı

Inessential : Lüzumsuz. Önemsiz şey. Önemsiz. Gereksiz. Gereksiz şey.

Unnecessary : Gereksiz. Gereğinden fazla. Fuzuli. Faydasız. Abes. Lüzumsuz.

Requisite ingilizce tanımı, definition of Requisite

Requisite kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Required by the nature of things, or by circumstances. Indispensable. Necessary. Something indispensable. That which is required, or is necessary. So needful that it can not be dispensed with.